ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/01/2010 weaning [en] การออกเสียงคำว่า weaning คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2010 sebaceous [en] การออกเสียงคำว่า sebaceous คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2010 piloerector [en] การออกเสียงคำว่า piloerector คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2010 reflector [en] การออกเสียงคำว่า reflector คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2010 rehydrating [en] การออกเสียงคำว่า rehydrating คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2010 referenced [en] การออกเสียงคำว่า referenced คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2010 Kary Mullis [en] การออกเสียงคำว่า Kary Mullis คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2010 flip over [en] การออกเสียงคำว่า flip over คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2010 Monopteron [en] การออกเสียงคำว่า Monopteron คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2010 dolichocephalic [en] การออกเสียงคำว่า dolichocephalic คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2010 cliché [en] การออกเสียงคำว่า cliché คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2010 Albertan [en] การออกเสียงคำว่า Albertan คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2010 Holocene [en] การออกเสียงคำว่า Holocene คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/01/2010 Mississippian [en] การออกเสียงคำว่า Mississippian คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2010 Miocene [en] การออกเสียงคำว่า Miocene คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2010 Paleoproterozoic [en] การออกเสียงคำว่า Paleoproterozoic คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2010 Mesoproterozoic [en] การออกเสียงคำว่า Mesoproterozoic คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2010 Neoproterozoic [en] การออกเสียงคำว่า Neoproterozoic คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2010 interactively [en] การออกเสียงคำว่า interactively คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/01/2010 Basin Groups [en] การออกเสียงคำว่า Basin Groups คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2010 Paleoarchean [en] การออกเสียงคำว่า Paleoarchean คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2010 Mesoarchean [en] การออกเสียงคำว่า Mesoarchean คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2010 Neoarchean [en] การออกเสียงคำว่า Neoarchean คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2010 Ontarian [en] การออกเสียงคำว่า Ontarian คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 apoptosis [en] การออกเสียงคำว่า apoptosis คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/01/2010 ametabolous [en] การออกเสียงคำว่า ametabolous คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 notopodium [en] การออกเสียงคำว่า notopodium คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 tenaculum [en] การออกเสียงคำว่า tenaculum คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 hexapodous [en] การออกเสียงคำว่า hexapodous คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 collophore [en] การออกเสียงคำว่า collophore คะแนนโหวต 0 คะแนน