ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/08/2010 Waugh [en] การออกเสียง : Waugh 0 โหวต
17/08/2010 conjunctiva [en] การออกเสียง : conjunctiva 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 parried [en] การออกเสียง : parried 0 โหวต
16/08/2010 inexpensive [en] การออกเสียง : inexpensive 0 โหวต
14/08/2010 Edgar Rice Burroughs [en] การออกเสียง : Edgar Rice Burroughs 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/08/2010 throb [en] การออกเสียง : throb 0 โหวต
05/08/2010 guanosine [en] การออกเสียง : guanosine 0 โหวต
21/07/2010 synuclein [en] การออกเสียง : synuclein 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/05/2010 sprague dawley [en] การออกเสียง : sprague dawley 0 โหวต
25/05/2010 Jacqueline Wilson [en] การออกเสียง : Jacqueline Wilson 0 โหวต
21/05/2010 foramen [en] การออกเสียง : foramen -1 โหวต
06/05/2010 Gymboree [en] การออกเสียง : Gymboree 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/04/2010 prestor [en] การออกเสียง : prestor 0 โหวต
26/04/2010 Thapsigargin [en] การออกเสียง : Thapsigargin 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/04/2010 compote [en] การออกเสียง : compote 0 โหวต
22/04/2010 powerfully [en] การออกเสียง : powerfully 0 โหวต
10/03/2010 Kapuskasing [en] การออกเสียง : Kapuskasing 0 โหวต
04/03/2010 isonitriles [en] การออกเสียง : isonitriles 0 โหวต
04/03/2010 Tetralogy of Fallot [en] การออกเสียง : Tetralogy of Fallot 0 โหวต
11/02/2010 Wiarton [en] การออกเสียง : Wiarton 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/02/2010 Solsbury Hill [en] การออกเสียง : Solsbury Hill 0 โหวต
11/02/2010 lateralus [en] การออกเสียง : lateralus 0 โหวต
11/02/2010 brachiocephalis [en] การออกเสียง : brachiocephalis 0 โหวต
11/02/2010 Quenneville [en] การออกเสียง : Quenneville 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/02/2010 Jon Eakes [en] การออกเสียง : Jon Eakes -1 โหวต
04/02/2010 McEwen [en] การออกเสียง : McEwen 0 โหวต
04/02/2010 cowshed [en] การออกเสียง : cowshed 0 โหวต
03/02/2010 Morshead [en] การออกเสียง : Morshead 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/02/2010 Holy Sepulchre [en] การออกเสียง : Holy Sepulchre 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/01/2010 microflora [en] การออกเสียง : microflora 0 โหวต