ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/07/2014 encapsulates [en] การออกเสียงคำว่า encapsulates คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2014 Esophagogastroduodenoscopy [en] การออกเสียงคำว่า Esophagogastroduodenoscopy คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/03/2014 tenascin [en] การออกเสียงคำว่า tenascin คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/03/2014 dithiothreitol [en] การออกเสียงคำว่า dithiothreitol คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/03/2014 Gillian Apps [en] การออกเสียงคำว่า Gillian Apps คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/03/2014 Charle Cournoyer [en] การออกเสียงคำว่า Charle Cournoyer คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/03/2014 Charles Hamelin [en] การออกเสียงคำว่า Charles Hamelin คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/03/2014 Nelson Farris [en] การออกเสียงคำว่า Nelson Farris คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/03/2014 Malhotra [en] การออกเสียงคำว่า Malhotra คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/03/2014 dimethylaminoethyl [en] การออกเสียงคำว่า dimethylaminoethyl คะแนนโหวต 2 คะแนน
11/03/2014 malate [en] การออกเสียงคำว่า malate คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/03/2014 stoneware [en] การออกเสียงคำว่า stoneware คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2013 Dennis Franz [en] การออกเสียงคำว่า Dennis Franz คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2013 pauci-immune [en] การออกเสียงคำว่า pauci-immune คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2013 manoeuvres [en] การออกเสียงคำว่า manoeuvres คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2013 haggled [en] การออกเสียงคำว่า haggled คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/06/2013 assists [en] การออกเสียงคำว่า assists คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/06/2013 damped [en] การออกเสียงคำว่า damped คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2012 rotundum [en] การออกเสียงคำว่า rotundum คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/05/2011 Stollerys [en] การออกเสียงคำว่า Stollerys คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/05/2011 Bootes [en] การออกเสียงคำว่า Bootes คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/05/2011 effortlessly [en] การออกเสียงคำว่า effortlessly คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/04/2011 Rubenesque [en] การออกเสียงคำว่า Rubenesque คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/04/2011 subcategory [en] การออกเสียงคำว่า subcategory คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/04/2011 paralysed [en] การออกเสียงคำว่า paralysed คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/04/2011 Podgy [en] การออกเสียงคำว่า Podgy คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/04/2011 caramelization [en] การออกเสียงคำว่า caramelization คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/04/2011 befoul [en] การออกเสียงคำว่า befoul คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/04/2011 hi-hat [en] การออกเสียงคำว่า hi-hat คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/04/2011 Contractural [en] การออกเสียงคำว่า Contractural คะแนนโหวต 0 คะแนน