ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/04/2009 bonita [es] bonita การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/04/2009 profesor [es] profesor การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/04/2009 malcriado [es] malcriado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/04/2009 Durazno [es] Durazno การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/04/2009 bibliotecario [es] bibliotecario การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/04/2009 archivador [es] archivador การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/04/2009 simultáneamente [es] simultáneamente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/04/2009 rotulación [es] rotulación การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/04/2009 mágico [es] mágico การออกเสียง -1คะแนนโหวต
25/04/2009 cartulina [es] cartulina การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/04/2009 enchufado [es] enchufado การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/04/2009 becaria [es] becaria การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/04/2009 malicioso [es] malicioso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/04/2009 Leo [es] Leo การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/04/2009 trampas [es] trampas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/04/2009 primaria [es] primaria การออกเสียง 0คะแนนโหวต