ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/04/2009 bonita [es] การออกเสียงคำว่า bonita คะแนนโหวต 1 คะแนน
25/04/2009 profesor [es] การออกเสียงคำว่า profesor คะแนนโหวต 1 คะแนน
25/04/2009 malcriado [es] การออกเสียงคำว่า malcriado คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/04/2009 Durazno [es] การออกเสียงคำว่า Durazno คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/04/2009 bibliotecario [es] การออกเสียงคำว่า bibliotecario คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/04/2009 archivador [es] การออกเสียงคำว่า archivador คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/04/2009 simultáneamente [es] การออกเสียงคำว่า simultáneamente คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/04/2009 rotulación [es] การออกเสียงคำว่า rotulación คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/04/2009 mágico [es] การออกเสียงคำว่า mágico คะแนนโหวต -1 คะแนน
25/04/2009 cartulina [es] การออกเสียงคำว่า cartulina คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/04/2009 enchufado [es] การออกเสียงคำว่า enchufado คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/04/2009 becaria [es] การออกเสียงคำว่า becaria คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/04/2009 malicioso [es] การออกเสียงคำว่า malicioso คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/04/2009 Leo [es] การออกเสียงคำว่า Leo คะแนนโหวต 1 คะแนน
25/04/2009 trampas [es] การออกเสียงคำว่า trampas คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/04/2009 primaria [es] การออกเสียงคำว่า primaria คะแนนโหวต 0 คะแนน