ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/09/2009 achicoria [es] การออกเสียงคำว่า achicoria คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/09/2009 pera [es] การออกเสียงคำว่า pera คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2009 adquisición [es] การออกเสียงคำว่า adquisición คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2009 recelo [es] การออกเสียงคำว่า recelo คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2009 champiñones [es] การออกเสียงคำว่า champiñones คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2009 guisantes [es] การออกเสียงคำว่า guisantes คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2009 apio [es] การออกเสียงคำว่า apio คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/07/2009 sentarme [es] การออกเสียงคำว่า sentarme คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/07/2009 honrado [es] การออกเสียงคำว่า honrado คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/07/2009 barrigón [es] การออกเสียงคำว่า barrigón คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 adiestrar [es] การออกเสียงคำว่า adiestrar คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 distrito [es] การออกเสียงคำว่า distrito คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 gales [es] การออกเสียงคำว่า gales คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 salvia [es] การออกเสียงคำว่า salvia คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 anchura [es] การออกเสียงคำว่า anchura คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/07/2009 guardabarros [es] การออกเสียงคำว่า guardabarros คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 seductor [es] การออกเสียงคำว่า seductor คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/07/2009 tempestuoso [es] การออกเสียงคำว่า tempestuoso คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 vendido [es] การออกเสียงคำว่า vendido คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/06/2009 Groenlandia [es] การออกเสียงคำว่า Groenlandia คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/06/2009 arriesgar [es] การออกเสียงคำว่า arriesgar คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/06/2009 representar [es] การออกเสียงคำว่า representar คะแนนโหวต 1 คะแนน
14/06/2009 premiar [es] การออกเสียงคำว่า premiar คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/06/2009 respectar [es] การออกเสียงคำว่า respectar คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/06/2009 despedirse [es] การออกเสียงคำว่า despedirse คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/06/2009 proveniente [es] การออกเสียงคำว่า proveniente คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/06/2009 acompañamiento [es] การออกเสียงคำว่า acompañamiento คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/06/2009 oler mal [es] การออกเสียงคำว่า oler mal คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/06/2009 Redentor [es] การออกเสียงคำว่า Redentor คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/06/2009 barrendero [es] การออกเสียงคำว่า barrendero คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด