ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/09/2009 achicoria [es] achicoria การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/09/2009 pera [es] pera การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2009 adquisición [es] adquisición การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2009 recelo [es] recelo การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2009 champiñones [es] champiñones การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2009 guisantes [es] guisantes การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2009 apio [es] apio การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/07/2009 sentarme [es] sentarme การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/07/2009 honrado [es] honrado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/07/2009 barrigón [es] barrigón การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 adiestrar [es] adiestrar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 distrito [es] distrito การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 gales [es] gales การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 salvia [es] salvia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 anchura [es] anchura การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/07/2009 guardabarros [es] guardabarros การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 seductor [es] seductor การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/07/2009 tempestuoso [es] tempestuoso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 vendido [es] vendido การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/06/2009 Groenlandia [es] Groenlandia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/06/2009 arriesgar [es] arriesgar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/06/2009 representar [es] representar การออกเสียง 1คะแนนโหวต
14/06/2009 premiar [es] premiar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/06/2009 respectar [es] respectar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/06/2009 despedirse [es] despedirse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/06/2009 proveniente [es] proveniente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/06/2009 acompañamiento [es] acompañamiento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/06/2009 oler mal [es] oler mal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/06/2009 Redentor [es] Redentor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/06/2009 barrendero [es] barrendero การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด