ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/09/2009 achicoria [es] การออกเสียง : achicoria 0 โหวต
06/09/2009 pera [es] การออกเสียง : pera 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2009 adquisición [es] การออกเสียง : adquisición 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2009 recelo [es] การออกเสียง : recelo 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2009 champiñones [es] การออกเสียง : champiñones 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2009 guisantes [es] การออกเสียง : guisantes 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2009 apio [es] การออกเสียง : apio 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/07/2009 sentarme [es] การออกเสียง : sentarme 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/07/2009 honrado [es] การออกเสียง : honrado 0 โหวต
19/07/2009 barrigón [es] การออกเสียง : barrigón 0 โหวต
16/07/2009 adiestrar [es] การออกเสียง : adiestrar 0 โหวต
16/07/2009 distrito [es] การออกเสียง : distrito 0 โหวต
16/07/2009 gales [es] การออกเสียง : gales 0 โหวต
16/07/2009 salvia [es] การออกเสียง : salvia 1 โหวต
16/07/2009 anchura [es] การออกเสียง : anchura 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/07/2009 guardabarros [es] การออกเสียง : guardabarros 0 โหวต
16/07/2009 seductor [es] การออกเสียง : seductor 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/07/2009 tempestuoso [es] การออกเสียง : tempestuoso 0 โหวต
16/07/2009 vendido [es] การออกเสียง : vendido 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/06/2009 Groenlandia [es] การออกเสียง : Groenlandia 0 โหวต
14/06/2009 arriesgar [es] การออกเสียง : arriesgar 0 โหวต
14/06/2009 representar [es] การออกเสียง : representar 1 โหวต
14/06/2009 premiar [es] การออกเสียง : premiar 0 โหวต
14/06/2009 respectar [es] การออกเสียง : respectar 0 โหวต
14/06/2009 despedirse [es] การออกเสียง : despedirse 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/06/2009 proveniente [es] การออกเสียง : proveniente 0 โหวต
14/06/2009 acompañamiento [es] การออกเสียง : acompañamiento 0 โหวต
14/06/2009 oler mal [es] การออกเสียง : oler mal 0 โหวต
14/06/2009 Redentor [es] การออกเสียง : Redentor 0 โหวต
14/06/2009 barrendero [es] การออกเสียง : barrendero 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด