ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/12/2010 dictionary [en] การออกเสียงคำว่า dictionary คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/12/2010 life [en] การออกเสียงคำว่า life คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/12/2010 white [en] การออกเสียงคำว่า white คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/12/2010 underground [en] การออกเสียงคำว่า underground คะแนนโหวต -1 คะแนน