ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/12/2010 dictionary [en] การออกเสียง : dictionary 0 โหวต
09/12/2010 life [en] การออกเสียง : life 0 โหวต
09/12/2010 white [en] การออกเสียง : white 0 โหวต
09/12/2010 underground [en] การออกเสียง : underground -1 โหวต