ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
01/10/2008 medianoche [es] medianoche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2008 preposición [es] preposición การออกเสียง 1คะแนนโหวต
01/10/2008 albaicín [es] albaicín การออกเสียง 1คะแนนโหวต
01/10/2008 judicial [es] judicial การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2008 dócil [es] dócil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2008 el cielo [es] el cielo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2008 oscura [es] oscura การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2008 oficialmente [es] oficialmente การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/10/2008 social [es] social การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2008 cooficiales [es] cooficiales การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2008 infeccioso [es] infeccioso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2008 acercamiento [es] acercamiento การออกเสียง -1คะแนนโหวต
01/10/2008 municipal [es] municipal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2008 oficial [es] oficial การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2008 exquisito [es] exquisito การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2008 reemplazable [es] reemplazable การออกเสียง 1คะแนนโหวต
01/10/2008 noticia [es] noticia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2008 anunciado [es] anunciado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2008 referencia [es] referencia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2008 funciona [es] funciona การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/10/2008 Exposición [es] Exposición การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/10/2008 ciudadanos [es] ciudadanos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2008 modificación [es] modificación การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2008 sociedad [es] sociedad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2008 noche [es] noche การออกเสียง -1คะแนนโหวต
01/10/2008 aplicación [es] aplicación การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2008 central [es] central การออกเสียง 1คะแนนโหวต
01/10/2008 reciclable [es] reciclable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2008 celebración [es] celebración การออกเสียง -1คะแนนโหวต
01/10/2008 institución [es] institución การออกเสียง 1คะแนนโหวต