ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/10/2008 medianoche [es] การออกเสียงคำว่า medianoche คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2008 preposición [es] การออกเสียงคำว่า preposición คะแนนโหวต 1 คะแนน
01/10/2008 albaicín [es] การออกเสียงคำว่า albaicín คะแนนโหวต 1 คะแนน
01/10/2008 judicial [es] การออกเสียงคำว่า judicial คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2008 dócil [es] การออกเสียงคำว่า dócil คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2008 el cielo [es] การออกเสียงคำว่า el cielo คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2008 oscura [es] การออกเสียงคำว่า oscura คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2008 oficialmente [es] การออกเสียงคำว่า oficialmente คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/10/2008 social [es] การออกเสียงคำว่า social คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2008 cooficiales [es] การออกเสียงคำว่า cooficiales คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2008 infeccioso [es] การออกเสียงคำว่า infeccioso คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2008 acercamiento [es] การออกเสียงคำว่า acercamiento คะแนนโหวต -1 คะแนน
01/10/2008 municipal [es] การออกเสียงคำว่า municipal คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2008 oficial [es] การออกเสียงคำว่า oficial คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2008 exquisito [es] การออกเสียงคำว่า exquisito คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2008 reemplazable [es] การออกเสียงคำว่า reemplazable คะแนนโหวต 1 คะแนน
01/10/2008 noticia [es] การออกเสียงคำว่า noticia คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2008 anunciado [es] การออกเสียงคำว่า anunciado คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2008 referencia [es] การออกเสียงคำว่า referencia คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2008 funciona [es] การออกเสียงคำว่า funciona คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/10/2008 Exposición [es] การออกเสียงคำว่า Exposición คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/10/2008 ciudadanos [es] การออกเสียงคำว่า ciudadanos คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2008 modificación [es] การออกเสียงคำว่า modificación คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2008 sociedad [es] การออกเสียงคำว่า sociedad คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2008 noche [es] การออกเสียงคำว่า noche คะแนนโหวต -1 คะแนน
01/10/2008 aplicación [es] การออกเสียงคำว่า aplicación คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2008 central [es] การออกเสียงคำว่า central คะแนนโหวต 1 คะแนน
01/10/2008 reciclable [es] การออกเสียงคำว่า reciclable คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2008 celebración [es] การออกเสียงคำว่า celebración คะแนนโหวต -1 คะแนน
01/10/2008 institución [es] การออกเสียงคำว่า institución คะแนนโหวต 1 คะแนน