ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/04/2013 信鴿 [zh] การออกเสียง : 信鴿 0 โหวต
08/04/2013 保證 [zh] การออกเสียง : 保證 0 โหวต
08/04/2013 保護 [zh] การออกเสียง : 保護 0 โหวต
08/04/2013 保證金 [zh] การออกเสียง : 保證金 0 โหวต
08/04/2013 信件 [zh] การออกเสียง : 信件 0 โหวต
08/04/2013 信服 [zh] การออกเสียง : 信服 0 โหวต
08/04/2013 信号台 [zh] การออกเสียง : 信号台 0 โหวต
08/04/2013 信條 [zh] การออกเสียง : 信條 0 โหวต
08/04/2013 保護主義 [zh] การออกเสียง : 保護主義 0 โหวต
08/04/2013 保衛 [zh] การออกเสียง : 保衛 0 โหวต
08/04/2013 保管員 [zh] การออกเสียง : 保管員 0 โหวต
08/04/2013 水中撈月 [yue] การออกเสียง : 水中撈月 0 โหวต
08/04/2013 俗語 [zh] การออกเสียง : 俗語 0 โหวต
08/04/2013 俸祿 [zh] การออกเสียง : 俸祿 0 โหวต
08/04/2013 俯身 [zh] การออกเสียง : 俯身 0 โหวต
08/04/2013 侍立 [zh] การออกเสียง : 侍立 0 โหวต
08/04/2013 侍候 [zh] การออกเสียง : 侍候 0 โหวต
08/04/2013 俄克拉何馬州 [zh] การออกเสียง : 俄克拉何馬州 0 โหวต
08/04/2013 便難 [zh] การออกเสียง : 便難 0 โหวต
08/04/2013 便难 [zh] การออกเสียง : 便难 0 โหวต
08/04/2013 侷麻藥 [zh] การออกเสียง : 侷麻藥 0 โหวต
08/04/2013 依着 [zh] การออกเสียง : 依着 0 โหวต
08/04/2013 依據 [zh] การออกเสียง : 依據 0 โหวต
08/04/2013 作賊 [zh] การออกเสียง : 作賊 0 โหวต
08/04/2013 作誓 [zh] การออกเสียง : 作誓 0 โหวต
08/04/2013 作色 [zh] การออกเสียง : 作色 0 โหวต
08/04/2013 作准 [zh] การออกเสียง : 作准 0 โหวต
08/04/2013 余震 [zh] การออกเสียง : 余震 0 โหวต
08/04/2013 余者 [zh] การออกเสียง : 余者 0 โหวต
08/04/2013 余江 [zh] การออกเสียง : 余江 0 โหวต