ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/04/2013 [zh] การออกเสียง : 抖 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/04/2013 [zh] การออกเสียง : 托 0 โหวต
06/04/2013 雪蘭莪 [zh] การออกเสียง : 雪蘭莪 0 โหวต
06/04/2013 斩鸡 [zh] การออกเสียง : 斩鸡 0 โหวต
06/04/2013 馬來亞聯合邦 [zh] การออกเสียง : 馬來亞聯合邦 0 โหวต
06/04/2013 [zh] การออกเสียง : 丨 0 โหวต
06/04/2013 [zh] การออกเสียง : 襾 0 โหวต
06/04/2013 [zh] การออกเสียง : 冂 0 โหวต
06/04/2013 [zh] การออกเสียง : 冋 0 โหวต
06/04/2013 [zh] การออกเสียง : 厶 0 โหวต
06/04/2013 [zh] การออกเสียง : 冫 -2 โหวต
06/04/2013 [zh] การออกเสียง : 隹 0 โหวต
06/04/2013 [zh] การออกเสียง : 臼 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/04/2013 [zh] การออกเสียง : 厩 0 โหวต
06/04/2013 [zh] การออกเสียง : 禸 0 โหวต
06/04/2013 [zh] การออกเสียง : 尒 0 โหวต
06/04/2013 [zh] การออกเสียง : 皿 1 โหวต
06/04/2013 [zh] การออกเสียง : 绲 0 โหวต
06/04/2013 [zh] การออกเสียง : 滾 0 โหวต
06/04/2013 [zh] การออกเสียง : 辊 0 โหวต
06/04/2013 [zh] การออกเสียง : 珥 0 โหวต
06/04/2013 [zh] การออกเสียง : 尓 0 โหวต
06/04/2013 [zh] การออกเสียง : 豕 0 โหวต
06/04/2013 [zh] การออกเสียง : 辰 0 โหวต
06/04/2013 [zh] การออกเสียง : 揉 0 โหวต
06/04/2013 [zh] การออกเสียง : 蹂 0 โหวต
06/04/2013 [zh] การออกเสียง : 縓 0 โหวต
06/04/2013 [zh] การออกเสียง : 隶 0 โหวต
06/04/2013 冈比亚 [zh] การออกเสียง : 冈比亚 0 โหวต
06/04/2013 科摩羅 [zh] การออกเสียง : 科摩羅 0 โหวต