ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/04/2013 傳球 [zh] การออกเสียง : 傳球 0 โหวต
14/04/2013 传热 [zh] การออกเสียง : 传热 0 โหวต
14/04/2013 傳熱 [zh] การออกเสียง : 傳熱 0 โหวต
14/04/2013 做夢 [zh] การออกเสียง : 做夢 0 โหวต
14/04/2013 做出 [zh] การออกเสียง : 做出 0 โหวต
14/04/2013 做主 [zh] การออกเสียง : 做主 0 โหวต
14/04/2013 做不到 [zh] การออกเสียง : 做不到 0 โหวต
14/04/2013 [zh] การออกเสียง : 偉 0 โหวต
14/04/2013 伟哥 [zh] การออกเสียง : 伟哥 0 โหวต
14/04/2013 偉哥 [zh] การออกเสียง : 偉哥 0 โหวต
14/04/2013 假发 [zh] การออกเสียง : 假发 0 โหวต
14/04/2013 假髮 [zh] การออกเสียง : 假髮 0 โหวต
14/04/2013 假释 [zh] การออกเสียง : 假释 0 โหวต
14/04/2013 假釋 [zh] การออกเสียง : 假釋 0 โหวต
14/04/2013 假象牙 [zh] การออกเสียง : 假象牙 0 โหวต
14/04/2013 假证件 [zh] การออกเสียง : 假证件 0 โหวต
14/04/2013 假證件 [zh] การออกเสียง : 假證件 0 โหวต
14/04/2013 假证 [zh] การออกเสียง : 假证 0 โหวต
14/04/2013 假證 [zh] การออกเสียง : 假證 0 โหวต
14/04/2013 假说 [zh] การออกเสียง : 假说 0 โหวต
14/04/2013 假說 [zh] การออกเสียง : 假說 0 โหวต
14/04/2013 假设语气 [zh] การออกเสียง : 假设语气 0 โหวต
14/04/2013 假設語氣 [zh] การออกเสียง : 假設語氣 0 โหวต
14/04/2013 假設 [zh] การออกเสียง : 假設 0 โหวต
14/04/2013 假托 [zh] การออกเสียง : 假托 0 โหวต
14/04/2013 假託 [zh] การออกเสียง : 假託 0 โหวต
14/04/2013 假裝 [zh] การออกเสียง : 假裝 0 โหวต
14/04/2013 假药 [zh] การออกเสียง : 假药 0 โหวต
14/04/2013 假藥 [zh] การออกเสียง : 假藥 0 โหวต
14/04/2013 假若 [zh] การออกเสียง : 假若 0 โหวต