ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/12/2010 ebollienza [it] การออกเสียงคำว่า ebollienza คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2010 inoppugnabile [it] การออกเสียงคำว่า inoppugnabile คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2010 sindacabile [it] การออกเสียงคำว่า sindacabile คะแนนโหวต 0 คะแนน