ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/12/2010 ebollienza [it] การออกเสียง : ebollienza 0 โหวต
31/12/2010 inoppugnabile [it] การออกเสียง : inoppugnabile 0 โหวต
31/12/2010 sindacabile [it] การออกเสียง : sindacabile 0 โหวต