ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/07/2009 nudist [en] การออกเสียงคำว่า nudist คะแนนโหวต 1 คะแนน
15/07/2009 malware [en] การออกเสียงคำว่า malware คะแนนโหวต 1 คะแนน