ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/07/2009 nudist [en] การออกเสียง : nudist 1 โหวต
15/07/2009 malware [en] การออกเสียง : malware 0 โหวต