ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/07/2009 electrolysis [en] การออกเสียงคำว่า electrolysis คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 Sophos [en] การออกเสียงคำว่า Sophos คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/07/2009 dialectical materialism [en] การออกเสียงคำว่า dialectical materialism คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 godspeed [en] การออกเสียงคำว่า godspeed คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/07/2009 San Marino [en] การออกเสียงคำว่า San Marino คะแนนโหวต -1 คะแนน
15/07/2009 Leonard [en] การออกเสียงคำว่า Leonard คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 microphone [en] การออกเสียงคำว่า microphone คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 Halle Berry [en] การออกเสียงคำว่า Halle Berry คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 thrilled [en] การออกเสียงคำว่า thrilled คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 Turkish Republic of Northern Cyprus [en] การออกเสียงคำว่า Turkish Republic of Northern Cyprus คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 Commonwealth of The Bahamas [en] การออกเสียงคำว่า Commonwealth of The Bahamas คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 Republic of Djibouti [en] การออกเสียงคำว่า Republic of Djibouti คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 Arab Republic of Egypt [en] การออกเสียงคำว่า Arab Republic of Egypt คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 Republic of Azerbaijan [en] การออกเสียงคำว่า Republic of Azerbaijan คะแนนโหวต 1 คะแนน
15/07/2009 Democratic Republic of the Congo [en] การออกเสียงคำว่า Democratic Republic of the Congo คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 People's Republic of China [en] การออกเสียงคำว่า People's Republic of China คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 mortification [en] การออกเสียงคำว่า mortification คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 Voyage of the Beagle [en] การออกเสียงคำว่า Voyage of the Beagle คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 harmoniously [en] การออกเสียงคำว่า harmoniously คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 liar [en] การออกเสียงคำว่า liar คะแนนโหวต -1 คะแนน
15/07/2009 contemporaneous [en] การออกเสียงคำว่า contemporaneous คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 Bodleian Library [en] การออกเสียงคำว่า Bodleian Library คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 ok [en] การออกเสียงคำว่า ok คะแนนโหวต -1 คะแนน
15/07/2009 carefully [en] การออกเสียงคำว่า carefully คะแนนโหวต 2 คะแนน
15/07/2009 technological [en] การออกเสียงคำว่า technological คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 James Steerforth [en] การออกเสียงคำว่า James Steerforth คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 Edward Rochester [en] การออกเสียงคำว่า Edward Rochester คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 niche [en] การออกเสียงคำว่า niche คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 deoxyribonucleic acid [en] การออกเสียงคำว่า deoxyribonucleic acid คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/07/2009 Peggotty [en] การออกเสียงคำว่า Peggotty คะแนนโหวต 0 คะแนน