ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/07/2009 electrolysis [en] electrolysis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 Sophos [en] Sophos การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/07/2009 dialectical materialism [en] dialectical materialism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 godspeed [en] godspeed การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/07/2009 San Marino [en] San Marino การออกเสียง -1คะแนนโหวต
15/07/2009 Leonard [en] Leonard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 microphone [en] microphone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 Halle Berry [en] Halle Berry การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 thrilled [en] thrilled การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 Turkish Republic of Northern Cyprus [en] Turkish Republic of Northern Cyprus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 Commonwealth of The Bahamas [en] Commonwealth of The Bahamas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 Republic of Djibouti [en] Republic of Djibouti การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 Arab Republic of Egypt [en] Arab Republic of Egypt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 Republic of Azerbaijan [en] Republic of Azerbaijan การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/07/2009 Democratic Republic of the Congo [en] Democratic Republic of the Congo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 People's Republic of China [en] People's Republic of China การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 mortification [en] mortification การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 Voyage of the Beagle [en] Voyage of the Beagle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 harmoniously [en] harmoniously การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 liar [en] liar การออกเสียง -1คะแนนโหวต
15/07/2009 contemporaneous [en] contemporaneous การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 Bodleian Library [en] Bodleian Library การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 ok [en] ok การออกเสียง -1คะแนนโหวต
15/07/2009 carefully [en] carefully การออกเสียง 2คะแนนโหวต
15/07/2009 technological [en] technological การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 James Steerforth [en] James Steerforth การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 Edward Rochester [en] Edward Rochester การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 niche [en] niche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 deoxyribonucleic acid [en] deoxyribonucleic acid การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/07/2009 Peggotty [en] Peggotty การออกเสียง 0คะแนนโหวต