ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/07/2009 homosexuality [en] การออกเสียง : homosexuality 1 โหวต
16/07/2009 asexual [en] การออกเสียง : asexual 0 โหวต
16/07/2009 bisexual [en] การออกเสียง : bisexual 1 โหวต
16/07/2009 homosexual [en] การออกเสียง : homosexual 2 โหวต
16/07/2009 indeterminate [en] การออกเสียง : indeterminate 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/07/2009 scan [en] การออกเสียง : scan 0 โหวต
16/07/2009 reconsider [en] การออกเสียง : reconsider 1 โหวต
16/07/2009 meat [en] การออกเสียง : meat 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/07/2009 James Goldsmith [en] การออกเสียง : James Goldsmith 0 โหวต
16/07/2009 differentiate [en] การออกเสียง : differentiate 3 โหวต
16/07/2009 affectation [en] การออกเสียง : affectation 0 โหวต
16/07/2009 sought [en] การออกเสียง : sought -1 โหวต
16/07/2009 entertain [en] การออกเสียง : entertain 0 โหวต
16/07/2009 Turkish [en] การออกเสียง : Turkish 3 โหวต
16/07/2009 legalized [en] การออกเสียง : legalized 0 โหวต
16/07/2009 ware [en] การออกเสียง : ware 0 โหวต
16/07/2009 Fawlty Towers [en] การออกเสียง : Fawlty Towers 0 โหวต
16/07/2009 spotty [en] การออกเสียง : spotty 1 โหวต
16/07/2009 bitches [en] การออกเสียง : bitches 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/07/2009 ribonucleic acid [en] การออกเสียง : ribonucleic acid 0 โหวต
16/07/2009 lysergic acid diethylamide [en] การออกเสียง : lysergic acid diethylamide 1 โหวต
16/07/2009 Father Christmas [en] การออกเสียง : Father Christmas 1 โหวต
15/07/2009 wondrous [en] การออกเสียง : wondrous 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/07/2009 Nora Roberts [en] การออกเสียง : Nora Roberts 0 โหวต
15/07/2009 tiger shark [en] การออกเสียง : tiger shark 0 โหวต
15/07/2009 buckwheat [en] การออกเสียง : buckwheat 0 โหวต
15/07/2009 diaphragm [en] การออกเสียง : diaphragm 0 โหวต
15/07/2009 diaphoresis [en] การออกเสียง : diaphoresis 0 โหวต
15/07/2009 data set [en] การออกเสียง : data set 0 โหวต
15/07/2009 database [en] การออกเสียง : database 0 โหวต