ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/07/2009 homosexuality [en] การออกเสียงคำว่า homosexuality คะแนนโหวต 1 คะแนน
16/07/2009 asexual [en] การออกเสียงคำว่า asexual คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 bisexual [en] การออกเสียงคำว่า bisexual คะแนนโหวต 1 คะแนน
16/07/2009 homosexual [en] การออกเสียงคำว่า homosexual คะแนนโหวต 1 คะแนน
16/07/2009 indeterminate [en] การออกเสียงคำว่า indeterminate คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/07/2009 scan [en] การออกเสียงคำว่า scan คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 reconsider [en] การออกเสียงคำว่า reconsider คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 meat [en] การออกเสียงคำว่า meat คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/07/2009 James Goldsmith [en] การออกเสียงคำว่า James Goldsmith คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 differentiate [en] การออกเสียงคำว่า differentiate คะแนนโหวต 3 คะแนน
16/07/2009 affectation [en] การออกเสียงคำว่า affectation คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 sought [en] การออกเสียงคำว่า sought คะแนนโหวต -1 คะแนน
16/07/2009 entertain [en] การออกเสียงคำว่า entertain คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 Turkish [en] การออกเสียงคำว่า Turkish คะแนนโหวต 3 คะแนน
16/07/2009 legalized [en] การออกเสียงคำว่า legalized คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 ware [en] การออกเสียงคำว่า ware คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 Fawlty Towers [en] การออกเสียงคำว่า Fawlty Towers คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 spotty [en] การออกเสียงคำว่า spotty คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 bitches [en] การออกเสียงคำว่า bitches คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/07/2009 ribonucleic acid [en] การออกเสียงคำว่า ribonucleic acid คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 lysergic acid diethylamide [en] การออกเสียงคำว่า lysergic acid diethylamide คะแนนโหวต 1 คะแนน
16/07/2009 Father Christmas [en] การออกเสียงคำว่า Father Christmas คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 wondrous [en] การออกเสียงคำว่า wondrous คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/07/2009 Nora Roberts [en] การออกเสียงคำว่า Nora Roberts คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 tiger shark [en] การออกเสียงคำว่า tiger shark คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 buckwheat [en] การออกเสียงคำว่า buckwheat คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 diaphragm [en] การออกเสียงคำว่า diaphragm คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 diaphoresis [en] การออกเสียงคำว่า diaphoresis คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 data set [en] การออกเสียงคำว่า data set คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2009 database [en] การออกเสียงคำว่า database คะแนนโหวต 0 คะแนน