ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
16/07/2009 homosexuality [en] homosexuality การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/07/2009 asexual [en] asexual การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 bisexual [en] bisexual การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/07/2009 homosexual [en] homosexual การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/07/2009 indeterminate [en] indeterminate การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/07/2009 scan [en] scan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 reconsider [en] reconsider การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 meat [en] meat การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/07/2009 James Goldsmith [en] James Goldsmith การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 differentiate [en] differentiate การออกเสียง 3คะแนนโหวต
16/07/2009 affectation [en] affectation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 sought [en] sought การออกเสียง -1คะแนนโหวต
16/07/2009 entertain [en] entertain การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 Turkish [en] Turkish การออกเสียง 2คะแนนโหวต
16/07/2009 legalized [en] legalized การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 ware [en] ware การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 Fawlty Towers [en] Fawlty Towers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 spotty [en] spotty การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 bitches [en] bitches การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/07/2009 ribonucleic acid [en] ribonucleic acid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 lysergic acid diethylamide [en] lysergic acid diethylamide การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/07/2009 Father Christmas [en] Father Christmas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 wondrous [en] wondrous การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/07/2009 Nora Roberts [en] Nora Roberts การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 tiger shark [en] tiger shark การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 buckwheat [en] buckwheat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 diaphragm [en] diaphragm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 diaphoresis [en] diaphoresis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 data set [en] data set การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2009 database [en] database การออกเสียง 0คะแนนโหวต