ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/07/2009 ethnologist [en] การออกเสียง : ethnologist 0 โหวต
28/07/2009 ethnocentric [en] การออกเสียง : ethnocentric 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/07/2009 ethnicity [en] การออกเสียง : ethnicity 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/07/2009 ethnic [en] การออกเสียง : ethnic 2 โหวต
28/07/2009 Ethiopia [en] การออกเสียง : Ethiopia 0 โหวต
28/07/2009 ethics [en] การออกเสียง : ethics 0 โหวต
28/07/2009 ethical [en] การออกเสียง : ethical 0 โหวต
26/07/2009 The University of Western Ontario [en] การออกเสียง : The University of Western Ontario 0 โหวต
26/07/2009 protest [en] การออกเสียง : protest -1 โหวต
26/07/2009 prospective [en] การออกเสียง : prospective 0 โหวต
26/07/2009 prosopagnosia [en] การออกเสียง : prosopagnosia 0 โหวต
26/07/2009 ethic [en] การออกเสียง : ethic 0 โหวต
26/07/2009 gym [en] การออกเสียง : gym 2 โหวต
26/07/2009 assign [en] การออกเสียง : assign 0 โหวต
26/07/2009 assiduous [en] การออกเสียง : assiduous 1 โหวต
26/07/2009 assets [en] การออกเสียง : assets 1 โหวต
26/07/2009 asset [en] การออกเสียง : asset 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/07/2009 assessor [en] การออกเสียง : assessor 0 โหวต
26/07/2009 assessment [en] การออกเสียง : assessment 7 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/07/2009 assessed [en] การออกเสียง : assessed 0 โหวต
26/07/2009 John Wayne [en] การออกเสียง : John Wayne 0 โหวต
26/07/2009 favourably [en] การออกเสียง : favourably 0 โหวต
26/07/2009 pure [en] การออกเสียง : pure 2 โหวต
26/07/2009 Charlie Chaplin [en] การออกเสียง : Charlie Chaplin 0 โหวต
23/07/2009 defeat [en] การออกเสียง : defeat 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/07/2009 phenomenal [en] การออกเสียง : phenomenal 0 โหวต
23/07/2009 spa [en] การออกเสียง : spa 0 โหวต
16/07/2009 unique [en] การออกเสียง : unique 5 โหวต
16/07/2009 bisexuality [en] การออกเสียง : bisexuality 0 โหวต
16/07/2009 heterosexuality [en] การออกเสียง : heterosexuality 0 โหวต