ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/07/2009 ethnologist [en] ethnologist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2009 ethnocentric [en] ethnocentric การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/07/2009 ethnicity [en] ethnicity การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/07/2009 ethnic [en] ethnic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2009 Ethiopia [en] Ethiopia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2009 ethics [en] ethics การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2009 ethical [en] ethical การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/07/2009 The University of Western Ontario [en] The University of Western Ontario การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/07/2009 protest [en] protest การออกเสียง -1คะแนนโหวต
26/07/2009 prospective [en] prospective การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/07/2009 prosopagnosia [en] prosopagnosia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/07/2009 ethic [en] ethic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/07/2009 gym [en] gym การออกเสียง 2คะแนนโหวต
26/07/2009 assign [en] assign การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/07/2009 assiduous [en] assiduous การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/07/2009 assets [en] assets การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/07/2009 asset [en] asset การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/07/2009 assessor [en] assessor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/07/2009 assessment [en] assessment การออกเสียง 6คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/07/2009 assessed [en] assessed การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/07/2009 John Wayne [en] John Wayne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/07/2009 favourably [en] favourably การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/07/2009 pure [en] pure การออกเสียง 2คะแนนโหวต
26/07/2009 Charlie Chaplin [en] Charlie Chaplin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2009 defeat [en] defeat การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/07/2009 phenomenal [en] phenomenal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2009 spa [en] spa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 unique [en] unique การออกเสียง 5คะแนนโหวต
16/07/2009 bisexuality [en] bisexuality การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2009 heterosexuality [en] heterosexuality การออกเสียง 0คะแนนโหวต