ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/07/2009 ethnologist [en] การออกเสียงคำว่า ethnologist คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/07/2009 ethnocentric [en] การออกเสียงคำว่า ethnocentric คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/07/2009 ethnicity [en] การออกเสียงคำว่า ethnicity คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/07/2009 ethnic [en] การออกเสียงคำว่า ethnic คะแนนโหวต 1 คะแนน
28/07/2009 Ethiopia [en] การออกเสียงคำว่า Ethiopia คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/07/2009 ethics [en] การออกเสียงคำว่า ethics คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/07/2009 ethical [en] การออกเสียงคำว่า ethical คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/07/2009 The University of Western Ontario [en] การออกเสียงคำว่า The University of Western Ontario คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/07/2009 protest [en] การออกเสียงคำว่า protest คะแนนโหวต -1 คะแนน
26/07/2009 prospective [en] การออกเสียงคำว่า prospective คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/07/2009 prosopagnosia [en] การออกเสียงคำว่า prosopagnosia คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/07/2009 ethic [en] การออกเสียงคำว่า ethic คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/07/2009 gym [en] การออกเสียงคำว่า gym คะแนนโหวต 2 คะแนน
26/07/2009 assign [en] การออกเสียงคำว่า assign คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/07/2009 assiduous [en] การออกเสียงคำว่า assiduous คะแนนโหวต 1 คะแนน
26/07/2009 assets [en] การออกเสียงคำว่า assets คะแนนโหวต 1 คะแนน
26/07/2009 asset [en] การออกเสียงคำว่า asset คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/07/2009 assessor [en] การออกเสียงคำว่า assessor คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/07/2009 assessment [en] การออกเสียงคำว่า assessment คะแนนโหวต 6 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/07/2009 assessed [en] การออกเสียงคำว่า assessed คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/07/2009 John Wayne [en] การออกเสียงคำว่า John Wayne คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/07/2009 favourably [en] การออกเสียงคำว่า favourably คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/07/2009 pure [en] การออกเสียงคำว่า pure คะแนนโหวต 2 คะแนน
26/07/2009 Charlie Chaplin [en] การออกเสียงคำว่า Charlie Chaplin คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2009 defeat [en] การออกเสียงคำว่า defeat คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/07/2009 phenomenal [en] การออกเสียงคำว่า phenomenal คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2009 spa [en] การออกเสียงคำว่า spa คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 unique [en] การออกเสียงคำว่า unique คะแนนโหวต 5 คะแนน
16/07/2009 bisexuality [en] การออกเสียงคำว่า bisexuality คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/07/2009 heterosexuality [en] การออกเสียงคำว่า heterosexuality คะแนนโหวต 0 คะแนน