ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/07/2009 jetlagged [en] การออกเสียงคำว่า jetlagged คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/07/2009 nuclear submarine [en] การออกเสียงคำว่า nuclear submarine คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/07/2009 seat [en] การออกเสียงคำว่า seat คะแนนโหวต 5 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/07/2009 sensible [en] การออกเสียงคำว่า sensible คะแนนโหวต 1 คะแนน
29/07/2009 Tate Modern [en] การออกเสียงคำว่า Tate Modern คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/07/2009 jewelfish [en] การออกเสียงคำว่า jewelfish คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/07/2009 Italy [en] การออกเสียงคำว่า Italy คะแนนโหวต 1 คะแนน
29/07/2009 Morocco [en] การออกเสียงคำว่า Morocco คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/07/2009 Armenia [en] การออกเสียงคำว่า Armenia คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/07/2009 thief [en] การออกเสียงคำว่า thief คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/07/2009 missing [en] การออกเสียงคำว่า missing คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/07/2009 upset [en] การออกเสียงคำว่า upset คะแนนโหวต 1 คะแนน
29/07/2009 mishappen [en] การออกเสียงคำว่า mishappen คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/07/2009 forthright [en] การออกเสียงคำว่า forthright คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/07/2009 spectrum [en] การออกเสียงคำว่า spectrum คะแนนโหวต 2 คะแนน
29/07/2009 Darlington [en] การออกเสียงคำว่า Darlington คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/07/2009 Sunderland [en] การออกเสียงคำว่า Sunderland คะแนนโหวต 2 คะแนน
29/07/2009 pleasures [en] การออกเสียงคำว่า pleasures คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/07/2009 pleasure [en] การออกเสียงคำว่า pleasure คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/07/2009 pleasurable [en] การออกเสียงคำว่า pleasurable คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/07/2009 blueprint [en] การออกเสียงคำว่า blueprint คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/07/2009 lesbian [en] การออกเสียงคำว่า lesbian คะแนนโหวต -1 คะแนน
28/07/2009 oxidize [en] การออกเสียงคำว่า oxidize คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/07/2009 oxidant [en] การออกเสียงคำว่า oxidant คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/07/2009 Oxfordshire [en] การออกเสียงคำว่า Oxfordshire คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/07/2009 Oxford [en] การออกเสียงคำว่า Oxford คะแนนโหวต 1 คะแนน
28/07/2009 ethos [en] การออกเสียงคำว่า ethos คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/07/2009 ethologist [en] การออกเสียงคำว่า ethologist คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/07/2009 ethnomethodologists [en] การออกเสียงคำว่า ethnomethodologists คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/07/2009 ethnology [en] การออกเสียงคำว่า ethnology คะแนนโหวต 0 คะแนน