ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/07/2009 jetlagged [en] การออกเสียง : jetlagged 0 โหวต
31/07/2009 nuclear submarine [en] การออกเสียง : nuclear submarine 0 โหวต
31/07/2009 seat [en] การออกเสียง : seat 6 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/07/2009 sensible [en] การออกเสียง : sensible 1 โหวต
29/07/2009 Tate Modern [en] การออกเสียง : Tate Modern 0 โหวต
29/07/2009 jewelfish [en] การออกเสียง : jewelfish 0 โหวต
29/07/2009 Italy [en] การออกเสียง : Italy 1 โหวต
29/07/2009 Morocco [en] การออกเสียง : Morocco 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/07/2009 Armenia [en] การออกเสียง : Armenia 0 โหวต
29/07/2009 thief [en] การออกเสียง : thief 0 โหวต
29/07/2009 missing [en] การออกเสียง : missing 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/07/2009 upset [en] การออกเสียง : upset 1 โหวต
29/07/2009 mishappen [en] การออกเสียง : mishappen 0 โหวต
29/07/2009 forthright [en] การออกเสียง : forthright 0 โหวต
29/07/2009 spectrum [en] การออกเสียง : spectrum 2 โหวต
29/07/2009 Darlington [en] การออกเสียง : Darlington 0 โหวต
29/07/2009 Sunderland [en] การออกเสียง : Sunderland 2 โหวต
29/07/2009 pleasures [en] การออกเสียง : pleasures 0 โหวต
29/07/2009 pleasure [en] การออกเสียง : pleasure 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/07/2009 pleasurable [en] การออกเสียง : pleasurable 0 โหวต
29/07/2009 blueprint [en] การออกเสียง : blueprint 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/07/2009 lesbian [en] การออกเสียง : lesbian -1 โหวต
28/07/2009 oxidize [en] การออกเสียง : oxidize 0 โหวต
28/07/2009 oxidant [en] การออกเสียง : oxidant 0 โหวต
28/07/2009 Oxfordshire [en] การออกเสียง : Oxfordshire 0 โหวต
28/07/2009 Oxford [en] การออกเสียง : Oxford 1 โหวต
28/07/2009 ethos [en] การออกเสียง : ethos 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/07/2009 ethologist [en] การออกเสียง : ethologist 0 โหวต
28/07/2009 ethnomethodologists [en] การออกเสียง : ethnomethodologists 0 โหวต
28/07/2009 ethnology [en] การออกเสียง : ethnology 0 โหวต