ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
31/07/2009 jetlagged [en] jetlagged การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2009 nuclear submarine [en] nuclear submarine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2009 Seat [en] Seat การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/07/2009 sensible [en] sensible การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/07/2009 Tate Modern [en] Tate Modern การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/07/2009 jewelfish [en] jewelfish การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/07/2009 Italy [en] Italy การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/07/2009 Morocco [en] Morocco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/07/2009 Armenia [en] Armenia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/07/2009 thief [en] thief การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/07/2009 missing [en] missing การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/07/2009 upset [en] upset การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/07/2009 mishappen [en] mishappen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/07/2009 forthright [en] forthright การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/07/2009 spectrum [en] spectrum การออกเสียง 2คะแนนโหวต
29/07/2009 Darlington [en] Darlington การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/07/2009 Sunderland [en] Sunderland การออกเสียง 2คะแนนโหวต
29/07/2009 pleasures [en] pleasures การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/07/2009 pleasure [en] pleasure การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/07/2009 pleasurable [en] pleasurable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/07/2009 blueprint [en] blueprint การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/07/2009 lesbian [en] lesbian การออกเสียง -1คะแนนโหวต
28/07/2009 oxidize [en] oxidize การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2009 oxidant [en] oxidant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2009 Oxfordshire [en] Oxfordshire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2009 Oxford [en] Oxford การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/07/2009 ethos [en] ethos การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/07/2009 ethologist [en] ethologist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2009 ethnomethodologists [en] ethnomethodologists การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2009 ethnology [en] ethnology การออกเสียง 0คะแนนโหวต