ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
07/08/2009 destined [en] destined การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/08/2009 International Date Line [en] International Date Line การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 notification [en] notification การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/08/2009 laddy [en] laddy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 lad [en] lad การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/08/2009 YouTube [en] YouTube การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/08/2009 North Carolina [en] North Carolina การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/08/2009 nettle [en] nettle การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/08/2009 Gateshead [en] Gateshead การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/08/2009 Lancastrian [en] Lancastrian การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 drench [en] drench การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/08/2009 Scarborough Castle [en] Scarborough Castle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 Northumbrian [en] Northumbrian การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/08/2009 Northumbria [en] Northumbria การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 All Souls College [en] All Souls College การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/08/2009 New College [en] New College การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 Exeter College [en] Exeter College การออกเสียง -1คะแนนโหวต
07/08/2009 Corpus Christi College [en] Corpus Christi College การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 Magdalen College [en] Magdalen College การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/08/2009 Muppet [en] Muppet การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/08/2009 hinny [en] hinny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/08/2009 Geordie [en] Geordie การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/08/2009 Mackem [en] Mackem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2009 willow [en] willow การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2009 Super Mario Brothers [en] Super Mario Brothers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2009 super glue [en] super glue การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2009 super-ego [en] super-ego การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2009 suntan lotion [en] suntan lotion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2009 sunspot [en] sunspot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2009 ballistic [en] ballistic การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด