ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/08/2009 destined [en] การออกเสียง : destined 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/08/2009 International Date Line [en] การออกเสียง : International Date Line 0 โหวต
07/08/2009 notification [en] การออกเสียง : notification 1 โหวต
07/08/2009 laddy [en] การออกเสียง : laddy 0 โหวต
07/08/2009 lad [en] การออกเสียง : lad 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/08/2009 YouTube [en] การออกเสียง : YouTube 2 โหวต
07/08/2009 North Carolina [en] การออกเสียง : North Carolina 1 โหวต
07/08/2009 nettle [en] การออกเสียง : nettle 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/08/2009 Gateshead [en] การออกเสียง : Gateshead 1 โหวต
07/08/2009 Lancastrian [en] การออกเสียง : Lancastrian 0 โหวต
07/08/2009 drench [en] การออกเสียง : drench 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/08/2009 Scarborough Castle [en] การออกเสียง : Scarborough Castle 0 โหวต
07/08/2009 Northumbrian [en] การออกเสียง : Northumbrian 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/08/2009 Northumbria [en] การออกเสียง : Northumbria 0 โหวต
07/08/2009 All Souls College [en] การออกเสียง : All Souls College 1 โหวต
07/08/2009 New College [en] การออกเสียง : New College 0 โหวต
07/08/2009 Exeter College [en] การออกเสียง : Exeter College -1 โหวต
07/08/2009 Corpus Christi College [en] การออกเสียง : Corpus Christi College 0 โหวต
07/08/2009 Magdalen College [en] การออกเสียง : Magdalen College 0 โหวต
04/08/2009 Muppet [en] การออกเสียง : Muppet 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/08/2009 hinny [en] การออกเสียง : hinny 0 โหวต
04/08/2009 Geordie [en] การออกเสียง : Geordie 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/08/2009 Mackem [en] การออกเสียง : Mackem 0 โหวต
31/07/2009 willow [en] การออกเสียง : willow 0 โหวต
31/07/2009 Super Mario Brothers [en] การออกเสียง : Super Mario Brothers 0 โหวต
31/07/2009 super glue [en] การออกเสียง : super glue 0 โหวต
31/07/2009 super-ego [en] การออกเสียง : super-ego 0 โหวต
31/07/2009 suntan lotion [en] การออกเสียง : suntan lotion 0 โหวต
31/07/2009 sunspot [en] การออกเสียง : sunspot 0 โหวต
31/07/2009 ballistic [en] การออกเสียง : ballistic 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด