ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/08/2009 destined [en] การออกเสียงคำว่า destined คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/08/2009 International Date Line [en] การออกเสียงคำว่า International Date Line คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 notification [en] การออกเสียงคำว่า notification คะแนนโหวต 1 คะแนน
07/08/2009 laddy [en] การออกเสียงคำว่า laddy คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 lad [en] การออกเสียงคำว่า lad คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/08/2009 YouTube [en] การออกเสียงคำว่า YouTube คะแนนโหวต 1 คะแนน
07/08/2009 North Carolina [en] การออกเสียงคำว่า North Carolina คะแนนโหวต 1 คะแนน
07/08/2009 nettle [en] การออกเสียงคำว่า nettle คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/08/2009 Gateshead [en] การออกเสียงคำว่า Gateshead คะแนนโหวต 1 คะแนน
07/08/2009 Lancastrian [en] การออกเสียงคำว่า Lancastrian คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 drench [en] การออกเสียงคำว่า drench คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/08/2009 Scarborough Castle [en] การออกเสียงคำว่า Scarborough Castle คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 Northumbrian [en] การออกเสียงคำว่า Northumbrian คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/08/2009 Northumbria [en] การออกเสียงคำว่า Northumbria คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 All Souls College [en] การออกเสียงคำว่า All Souls College คะแนนโหวต 1 คะแนน
07/08/2009 New College [en] การออกเสียงคำว่า New College คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 Exeter College [en] การออกเสียงคำว่า Exeter College คะแนนโหวต -1 คะแนน
07/08/2009 Corpus Christi College [en] การออกเสียงคำว่า Corpus Christi College คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 Magdalen College [en] การออกเสียงคำว่า Magdalen College คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2009 Muppet [en] การออกเสียงคำว่า Muppet คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/08/2009 hinny [en] การออกเสียงคำว่า hinny คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2009 Geordie [en] การออกเสียงคำว่า Geordie คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/08/2009 Mackem [en] การออกเสียงคำว่า Mackem คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/07/2009 willow [en] การออกเสียงคำว่า willow คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/07/2009 Super Mario Brothers [en] การออกเสียงคำว่า Super Mario Brothers คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/07/2009 super glue [en] การออกเสียงคำว่า super glue คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/07/2009 super-ego [en] การออกเสียงคำว่า super-ego คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/07/2009 suntan lotion [en] การออกเสียงคำว่า suntan lotion คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/07/2009 sunspot [en] การออกเสียงคำว่า sunspot คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/07/2009 ballistic [en] การออกเสียงคำว่า ballistic คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด