ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/10/2012 wyindywidualizować się [pl] การออกเสียงคำว่า wyindywidualizować się คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 powyłamywane [pl] การออกเสียงคำว่า powyłamywane คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 mobilizować [pl] การออกเสียงคำว่า mobilizować คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 wydalać [pl] การออกเสียงคำว่า wydalać คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 dola [pl] การออกเสียงคำว่า dola คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 przykryć [pl] การออกเสียงคำว่า przykryć คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 być może [pl] การออกเสียงคำว่า być może คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 zjednoczyć [pl] การออกเสียงคำว่า zjednoczyć คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 żywienie [pl] การออกเสียงคำว่า żywienie คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 jabłko Adama [pl] การออกเสียงคำว่า jabłko Adama คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 udar [pl] การออกเสียงคำว่า udar คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 zoologiczny [pl] การออกเสียงคำว่า zoologiczny คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 taras [pl] การออกเสียงคำว่า taras คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 śpieszyć [pl] การออกเสียงคำว่า śpieszyć คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 kaseta [pl] การออกเสียงคำว่า kaseta คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 rysowanie [pl] การออกเสียงคำว่า rysowanie คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 reprymenda [pl] การออกเสียงคำว่า reprymenda คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 redaktor [pl] การออกเสียงคำว่า redaktor คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 aresztowanie [pl] การออกเสียงคำว่า aresztowanie คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 urodzinowy [pl] การออกเสียงคำว่า urodzinowy คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 protestancki [pl] การออกเสียงคำว่า protestancki คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 opracowywać [pl] การออกเสียงคำว่า opracowywać คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 owłosienie [pl] การออกเสียงคำว่า owłosienie คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 kabaret [pl] การออกเสียงคำว่า kabaret คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 zastaw [pl] การออกเสียงคำว่า zastaw คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 laboratoryjny [pl] การออกเสียงคำว่า laboratoryjny คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 Tirana [pl] การออกเสียงคำว่า Tirana คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 kenijski [pl] การออกเสียงคำว่า kenijski คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 niezdolność [pl] การออกเสียงคำว่า niezdolność คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 nacięcie [pl] การออกเสียงคำว่า nacięcie คะแนนโหวต 0 คะแนน