ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/10/2012 wyindywidualizować się [pl] wyindywidualizować się การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 powyłamywane [pl] powyłamywane การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 mobilizować [pl] mobilizować การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 wydalać [pl] wydalać การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 dola [pl] dola การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 przykryć [pl] przykryć การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 być może [pl] być może การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 zjednoczyć [pl] zjednoczyć การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 żywienie [pl] żywienie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 jabłko Adama [pl] jabłko Adama การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 udar [pl] udar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 zoologiczny [pl] zoologiczny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 taras [pl] taras การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 śpieszyć [pl] śpieszyć การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 kaseta [pl] kaseta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 rysowanie [pl] rysowanie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 reprymenda [pl] reprymenda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 redaktor [pl] redaktor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 aresztowanie [pl] aresztowanie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 urodzinowy [pl] urodzinowy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 protestancki [pl] protestancki การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 opracowywać [pl] opracowywać การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 owłosienie [pl] owłosienie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 kabaret [pl] kabaret การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 zastaw [pl] zastaw การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 laboratoryjny [pl] laboratoryjny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 Tirana [pl] Tirana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 kenijski [pl] kenijski การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 niezdolność [pl] niezdolność การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 nacięcie [pl] nacięcie การออกเสียง 0คะแนนโหวต