ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/09/2011 Nathan Fillion [en] การออกเสียงคำว่า Nathan Fillion คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2011 Kate Royal [en] การออกเสียงคำว่า Kate Royal คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2011 Naboo [en] การออกเสียงคำว่า Naboo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/08/2011 Darth Sidious [en] การออกเสียงคำว่า Darth Sidious คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2011 Padmé Amidala [en] การออกเสียงคำว่า Padmé Amidala คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/08/2011 Jar Jar Binks [en] การออกเสียงคำว่า Jar Jar Binks คะแนนโหวต -1 คะแนน
25/04/2011 Lancaster (CA) [en] การออกเสียงคำว่า Lancaster (CA) คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/03/2011 palm [en] การออกเสียงคำว่า palm คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/02/2011 rescale [en] การออกเสียงคำว่า rescale คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/02/2011 Mexican [en] การออกเสียงคำว่า Mexican คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2011 Silvia Marlene Favela Meraz [es] การออกเสียงคำว่า Silvia Marlene Favela Meraz คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2011 Chartreuse [en] การออกเสียงคำว่า Chartreuse คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2011 downpayment [en] การออกเสียงคำว่า downpayment คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2011 commitment-free [en] การออกเสียงคำว่า commitment-free คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2011 astronomy [en] การออกเสียงคำว่า astronomy คะแนนโหวต 1 คะแนน
13/01/2011 Lambayeque [es] การออกเสียงคำว่า Lambayeque คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2011 recta [es] การออกเสียงคำว่า recta คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2011 Rieju [es] การออกเสียงคำว่า Rieju คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2011 La Quintrala [es] การออกเสียงคำว่า La Quintrala คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2011 entrometerse [es] การออกเสียงคำว่า entrometerse คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2011 Valentín Pimpstein [es] การออกเสียงคำว่า Valentín Pimpstein คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2011 arteriola [es] การออกเสียงคำว่า arteriola คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/01/2011 descueve [es] การออกเสียงคำว่า descueve คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2011 statelessness [en] การออกเสียงคำว่า statelessness คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2011 ingroup [en] การออกเสียงคำว่า ingroup คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2011 outgroup [en] การออกเสียงคำว่า outgroup คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2011 hypercritically [en] การออกเสียงคำว่า hypercritically คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 golden [en] การออกเสียงคำว่า golden คะแนนโหวต 2 คะแนน
12/01/2011 hundreds [en] การออกเสียงคำว่า hundreds คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 monistic [en] การออกเสียงคำว่า monistic คะแนนโหวต 0 คะแนน