ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/09/2011 Nathan Fillion [en] Nathan Fillion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2011 Kate Royal [en] Kate Royal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2011 Naboo [en] Naboo การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
22/08/2011 Darth Sidious [en] Darth Sidious การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2011 Padmé Amidala [en] Padmé Amidala การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
22/08/2011 Jar Jar Binks [en] Jar Jar Binks การออกเสียง -1คะแนนโหวต
25/04/2011 Lancaster (CA) [en] Lancaster (CA) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2011 palm [en] palm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/02/2011 rescale [en] rescale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/02/2011 Mexican [en] Mexican การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2011 Silvia Marlene Favela Meraz [es] Silvia Marlene Favela Meraz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2011 Chartreuse [en] Chartreuse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2011 downpayment [en] downpayment การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2011 commitment-free [en] commitment-free การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2011 astronomy [en] astronomy การออกเสียง 1คะแนนโหวต
13/01/2011 Lambayeque [es] Lambayeque การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2011 recta [es] recta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2011 Rieju [es] Rieju การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2011 La Quintrala [es] La Quintrala การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2011 entrometerse [es] entrometerse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2011 Valentín Pimpstein [es] Valentín Pimpstein การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2011 arteriola [es] arteriola การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/01/2011 descueve [es] descueve การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2011 statelessness [en] statelessness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2011 ingroup [en] ingroup การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2011 outgroup [en] outgroup การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2011 hypercritically [en] hypercritically การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 golden [en] golden การออกเสียง 2คะแนนโหวต
12/01/2011 hundreds [en] hundreds การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 monistic [en] monistic การออกเสียง 0คะแนนโหวต