ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/12/2011 James [en] การออกเสียงคำว่า James คะแนนโหวต 1 คะแนน
11/06/2009 trichordate [en] การออกเสียงคำว่า trichordate คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/05/2009 shite [en] การออกเสียงคำว่า shite คะแนนโหวต 1 คะแนน
08/05/2009 passing [en] การออกเสียงคำว่า passing คะแนนโหวต 1 คะแนน
08/05/2009 defeat [en] การออกเสียงคำว่า defeat คะแนนโหวต 2 คะแนน
08/05/2009 entrapment [en] การออกเสียงคำว่า entrapment คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/05/2009 heartburn [en] การออกเสียงคำว่า heartburn คะแนนโหวต 1 คะแนน
08/05/2009 heartache [en] การออกเสียงคำว่า heartache คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2009 presbycusis [en] การออกเสียงคำว่า presbycusis คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2009 bastard [en] การออกเสียงคำว่า bastard คะแนนโหวต 2 คะแนน
06/05/2009 dicotyledon [en] การออกเสียงคำว่า dicotyledon คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2009 reprehensible [en] การออกเสียงคำว่า reprehensible คะแนนโหวต 2 คะแนน
06/05/2009 emanating [en] การออกเสียงคำว่า emanating คะแนนโหวต 1 คะแนน
06/05/2009 discography [en] การออกเสียงคำว่า discography คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2009 considering [en] การออกเสียงคำว่า considering คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2009 accusatory [en] การออกเสียงคำว่า accusatory คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2009 replica [en] การออกเสียงคำว่า replica คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2009 trowel [en] การออกเสียงคำว่า trowel คะแนนโหวต 1 คะแนน
06/05/2009 preserve [en] การออกเสียงคำว่า preserve คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2009 reconstruction [en] การออกเสียงคำว่า reconstruction คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2009 rehabilitation [en] การออกเสียงคำว่า rehabilitation คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2009 restoration [en] การออกเสียงคำว่า restoration คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2009 conservation [en] การออกเสียงคำว่า conservation คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2009 preservation [en] การออกเสียงคำว่า preservation คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2009 junk [en] การออกเสียงคำว่า junk คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2009 impeccable [en] การออกเสียงคำว่า impeccable คะแนนโหวต 1 คะแนน
06/05/2009 insufferable [en] การออกเสียงคำว่า insufferable คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2009 curd [en] การออกเสียงคำว่า curd คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2009 exterminate [en] การออกเสียงคำว่า exterminate คะแนนโหวต 1 คะแนน
06/05/2009 TARDIS [en] การออกเสียงคำว่า TARDIS คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด