ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/12/2011 James [en] James การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/06/2009 trichordate [en] trichordate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/05/2009 shite [en] shite การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/05/2009 passing [en] passing การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/05/2009 defeat [en] defeat การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/05/2009 entrapment [en] entrapment การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/05/2009 heartburn [en] heartburn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/05/2009 heartache [en] heartache การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2009 presbycusis [en] presbycusis การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/05/2009 bastard [en] bastard การออกเสียง 2คะแนนโหวต
06/05/2009 dicotyledon [en] dicotyledon การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/05/2009 reprehensible [en] reprehensible การออกเสียง 2คะแนนโหวต
06/05/2009 emanating [en] emanating การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/05/2009 discography [en] discography การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2009 considering [en] considering การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2009 accusatory [en] accusatory การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2009 replica [en] replica การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2009 trowel [en] trowel การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/05/2009 preserve [en] preserve การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2009 reconstruction [en] reconstruction การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2009 rehabilitation [en] rehabilitation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2009 restoration [en] restoration การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2009 conservation [en] conservation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2009 preservation [en] preservation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2009 junk [en] junk การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/05/2009 impeccable [en] impeccable การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/05/2009 insufferable [en] insufferable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2009 curd [en] curd การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2009 exterminate [en] exterminate การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/05/2009 TARDIS [en] TARDIS การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด