ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/01/2016 Porsche 919 Hybrid [en] การออกเสียงคำว่า Porsche 919 Hybrid คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2016 Congresbury [en] การออกเสียงคำว่า Congresbury คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2016 Grampians [en] การออกเสียงคำว่า Grampians คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2016 jellied eels [en] การออกเสียงคำว่า jellied eels คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2016 Genghis Khan [en] การออกเสียงคำว่า Genghis Khan คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2016 Plymouth Hoe [en] การออกเสียงคำว่า Plymouth Hoe คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2015 Vauxhall Chevette [en] การออกเสียงคำว่า Vauxhall Chevette คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2015 James Tiptree Jr. [en] การออกเสียงคำว่า James Tiptree Jr. คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2015 impactor [en] การออกเสียงคำว่า impactor คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2015 Peterhead [en] การออกเสียงคำว่า Peterhead คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2015 Laboratories [en] การออกเสียงคำว่า Laboratories คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2015 greetings card [en] การออกเสียงคำว่า greetings card คะแนนโหวต 1 คะแนน
14/09/2015 gigs [en] การออกเสียงคำว่า gigs คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2015 stemetil [en] การออกเสียงคำว่า stemetil คะแนนโหวต 1 คะแนน
10/09/2015 Theodorus [en] การออกเสียงคำว่า Theodorus คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2015 Westhumble [en] การออกเสียงคำว่า Westhumble คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2015 discordancy [en] การออกเสียงคำว่า discordancy คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2015 athletes [en] การออกเสียงคำว่า athletes คะแนนโหวต 2 คะแนน
10/09/2015 chocolate-box [en] การออกเสียงคำว่า chocolate-box คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2015 loony bin [en] การออกเสียงคำว่า loony bin คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2015 horrific [en] การออกเสียงคำว่า horrific คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 Giltspur [en] การออกเสียงคำว่า Giltspur คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2012 Denudation [en] การออกเสียงคำว่า Denudation คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2012 unprejudiced [en] การออกเสียงคำว่า unprejudiced คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2012 unsavoury [en] การออกเสียงคำว่า unsavoury คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2012 scrunchy [en] การออกเสียงคำว่า scrunchy คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2012 Anthony Pym [en] การออกเสียงคำว่า Anthony Pym คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/10/2012 horseradish [en] การออกเสียงคำว่า horseradish คะแนนโหวต 1 คะแนน
05/10/2012 Voigt [en] การออกเสียงคำว่า Voigt คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/12/2011 verifiers [en] การออกเสียงคำว่า verifiers คะแนนโหวต 0 คะแนน