สมาชิก:

Covarrubias

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Covarrubias

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/10/2019 afrentaría [es] การออกเสียง : afrentaría 0 โหวต
14/10/2019 afrentaríais [es] การออกเสียง : afrentaríais 0 โหวต
14/10/2019 afrentaríamos [es] การออกเสียง : afrentaríamos 0 โหวต
14/10/2019 afrentarías [es] การออกเสียง : afrentarías 0 โหวต
14/10/2019 afrentarían [es] การออกเสียง : afrentarían 0 โหวต
14/10/2019 afrentes [es] การออกเสียง : afrentes 0 โหวต
14/10/2019 afrentare [es] การออกเสียง : afrentare 0 โหวต
14/10/2019 afrente [es] การออกเสียง : afrente 0 โหวต
14/10/2019 afrentáremos [es] การออกเสียง : afrentáremos 0 โหวต
14/10/2019 afrentemos [es] การออกเสียง : afrentemos 0 โหวต
14/10/2019 afrentares [es] การออกเสียง : afrentares 0 โหวต
14/10/2019 afrentaren [es] การออกเสียง : afrentaren 0 โหวต
14/10/2019 afrenten [es] การออกเสียง : afrenten 0 โหวต
14/10/2019 afrentareis [es] การออกเสียง : afrentareis 0 โหวต
14/10/2019 afrentéis [es] การออกเสียง : afrentéis 0 โหวต
14/10/2019 afrentaras [es] การออกเสียง : afrentaras 0 โหวต
14/10/2019 afrentase [es] การออกเสียง : afrentase 0 โหวต
14/10/2019 afrentara [es] การออกเสียง : afrentara 0 โหวต
14/10/2019 afrentásemos [es] การออกเสียง : afrentásemos 0 โหวต
14/10/2019 afrentáramos [es] การออกเสียง : afrentáramos 0 โหวต
14/10/2019 afrentases [es] การออกเสียง : afrentases 0 โหวต
14/10/2019 afrentasen [es] การออกเสียง : afrentasen 0 โหวต
14/10/2019 afrentaran [es] การออกเสียง : afrentaran 0 โหวต
14/10/2019 afrentaseis [es] การออกเสียง : afrentaseis 0 โหวต
14/10/2019 afrentarais [es] การออกเสียง : afrentarais 0 โหวต
14/10/2019 afrentad [es] การออกเสียง : afrentad 0 โหวต
14/10/2019 afrentá [es] การออกเสียง : afrentá 0 โหวต
13/10/2019 ἐθρέψαντο [grc] การออกเสียง : ἐθρέψαντο 0 โหวต
13/10/2019 ἐθρέψασθε [grc] การออกเสียง : ἐθρέψασθε 0 โหวต
13/10/2019 ἐθρεψάμεθα [grc] การออกเสียง : ἐθρεψάμεθα 0 โหวต