สมาชิก:

Covarrubias

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Covarrubias

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/08/2019 πυθοῦ [grc] การออกเสียง : πυθοῦ 0 โหวต
18/08/2019 πυθέσθω [grc] การออกเสียง : πυθέσθω 0 โหวต
18/08/2019 πυθέσθωσαν [grc] การออกเสียง : πυθέσθωσαν 0 โหวต
18/08/2019 πυθέσθων [grc] การออกเสียง : πυθέσθων 0 โหวต
18/08/2019 πύθεσθε [grc] การออกเสียง : πύθεσθε 0 โหวต
18/08/2019 πέπυσο [grc] การออกเสียง : πέπυσο 0 โหวต
18/08/2019 πεπύσθω [grc] การออกเสียง : πεπύσθω 0 โหวต
18/08/2019 πεπύσθων [grc] การออกเสียง : πεπύσθων 0 โหวต
18/08/2019 πεπύσθωσαν [grc] การออกเสียง : πεπύσθωσαν 0 โหวต
18/08/2019 πυνθάνεσθαι [grc] การออกเสียง : πυνθάνεσθαι 0 โหวต
18/08/2019 πευσεῖσθαι [grc] การออกเสียง : πευσεῖσθαι 0 โหวต
18/08/2019 πεύσεσθαι [grc] การออกเสียง : πεύσεσθαι 0 โหวต
18/08/2019 πυθέσθαι [grc] การออกเสียง : πυθέσθαι 0 โหวต
18/08/2019 πεπύσθαι [grc] การออกเสียง : πεπύσθαι 0 โหวต
18/08/2019 πυνθανόμενος [grc] การออกเสียง : πυνθανόμενος 0 โหวต
18/08/2019 πυνθανομένου [grc] การออกเสียง : πυνθανομένου 0 โหวต
18/08/2019 πυνθανομένῳ [grc] การออกเสียง : πυνθανομένῳ 0 โหวต
18/08/2019 πυνθανόμενε [grc] การออกเสียง : πυνθανόμενε 0 โหวต
18/08/2019 πυνθανόμενον [grc] การออกเสียง : πυνθανόμενον 0 โหวต
18/08/2019 πυνθανόμενοι [grc] การออกเสียง : πυνθανόμενοι 0 โหวต
18/08/2019 πυνθανομένοις [grc] การออกเสียง : πυνθανομένοις 0 โหวต
18/08/2019 πυνθανομένους [grc] การออกเสียง : πυνθανομένους 0 โหวต
18/08/2019 πυνθανομένη [grc] การออกเสียง : πυνθανομένη 0 โหวต
18/08/2019 πυνθανομένης [grc] การออกเสียง : πυνθανομένης 0 โหวต
18/08/2019 πυνθανομένῃ [grc] การออกเสียง : πυνθανομένῃ 0 โหวต
18/08/2019 πυνθανομένην [grc] การออกเสียง : πυνθανομένην 0 โหวต
18/08/2019 πυνθανόμεναι [grc] การออกเสียง : πυνθανόμεναι 0 โหวต
18/08/2019 πυνθανομένας [grc] การออกเสียง : πυνθανομένας 0 โหวต
18/08/2019 πυνθανομέναις [grc] การออกเสียง : πυνθανομέναις 0 โหวต
18/08/2019 πυνθανόμενα [grc] การออกเสียง : πυνθανόμενα 0 โหวต