สมาชิก:

Covarrubias

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Covarrubias

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/10/2019 irritáremos [es] การออกเสียง : irritáremos 0 โหวต
17/10/2019 irritares [es] การออกเสียง : irritares 0 โหวต
17/10/2019 irritaren [es] การออกเสียง : irritaren 0 โหวต
17/10/2019 ocupare [es] การออกเสียง : ocupare 0 โหวต
17/10/2019 ocupemos [es] การออกเสียง : ocupemos 0 โหวต
17/10/2019 ocupares [es] การออกเสียง : ocupares 0 โหวต
17/10/2019 ocupes [es] การออกเสียง : ocupes 0 โหวต
17/10/2019 ocupareis [es] การออกเสียง : ocupareis 0 โหวต
17/10/2019 ocupéis [es] การออกเสียง : ocupéis 0 โหวต
17/10/2019 ocupáremos [es] การออกเสียง : ocupáremos 0 โหวต
17/10/2019 ocuparen [es] การออกเสียง : ocuparen 0 โหวต
17/10/2019 ocupen [es] การออกเสียง : ocupen 0 โหวต
17/10/2019 irritad [es] การออกเสียง : irritad 0 โหวต
17/10/2019 irritá [es] การออกเสียง : irritá 0 โหวต
17/10/2019 ocupase [es] การออกเสียง : ocupase 0 โหวต
17/10/2019 ocupara [es] การออกเสียง : ocupara 0 โหวต
17/10/2019 ocupáramos [es] การออกเสียง : ocupáramos 0 โหวต
17/10/2019 ocupases [es] การออกเสียง : ocupases 0 โหวต
17/10/2019 ocuparas [es] การออกเสียง : ocuparas 0 โหวต
17/10/2019 ocupaseis [es] การออกเสียง : ocupaseis 0 โหวต
17/10/2019 ocuparais [es] การออกเสียง : ocuparais 0 โหวต
17/10/2019 ocupásemos [es] การออกเสียง : ocupásemos 0 โหวต
17/10/2019 ocupasen [es] การออกเสียง : ocupasen 0 โหวต
17/10/2019 ocupad [es] การออกเสียง : ocupad 0 โหวต
17/10/2019 ocupá [es] การออกเสียง : ocupá 0 โหวต
17/10/2019 calidris [es] การออกเสียง : calidris 0 โหวต
17/10/2019 Gérard de Nerval [es] การออกเสียง : Gérard de Nerval 0 โหวต
17/10/2019 dure [es] การออกเสียง : dure 0 โหวต
17/10/2019 invadieron [es] การออกเสียง : invadieron 0 โหวต
17/10/2019 Flann O’Brien [es] การออกเสียง : Flann O’Brien 0 โหวต