สมาชิก:

Covarrubias

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Covarrubias

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/02/2020 καθευδήσαιεν [grc] การออกเสียง : καθευδήσαιεν 0 โหวต
28/02/2020 καθευδήσαιτε [grc] การออกเสียง : καθευδήσαιτε 0 โหวต
28/02/2020 καθευδήσειεν [grc] การออกเสียง : καθευδήσειεν 0 โหวต
28/02/2020 καθευδήσαιμεν [grc] การออกเสียง : καθευδήσαιμεν 0 โหวต
28/02/2020 καθευδήσειε [grc] การออกเสียง : καθευδήσειε 0 โหวต
28/02/2020 καθηυδηκότες εἶεν [grc] การออกเสียง : καθηυδηκότες εἶεν 0 โหวต
28/02/2020 καθηυδηκότες εἴησαν [grc] การออกเสียง : καθηυδηκότες εἴησαν 0 โหวต
28/02/2020 καθηυδηκότες εἶτε [grc] การออกเสียง : καθηυδηκότες εἶτε 0 โหวต
28/02/2020 καθηυδηκότες εἴητε [grc] การออกเสียง : καθηυδηκότες εἴητε 0 โหวต
28/02/2020 καθηυδηκότες εἶμεν [grc] การออกเสียง : καθηυδηκότες εἶμεν 0 โหวต
28/02/2020 καθηυδηκότες εἴημεν [grc] การออกเสียง : καθηυδηκότες εἴημεν 0 โหวต
28/02/2020 καθηυδηκώς εἴη [grc] การออกเสียง : καθηυδηκώς εἴη 0 โหวต
28/02/2020 καθηυδηκώς εἴης [grc] การออกเสียง : καθηυδηκώς εἴης 0 โหวต
28/02/2020 καθηυδηκώς εἴην [grc] การออกเสียง : καθηυδηκώς εἴην 0 โหวต
28/02/2020 καθευδόντων [grc] การออกเสียง : καθευδόντων 0 โหวต
28/02/2020 καθευδέτωσαν [grc] การออกเสียง : καθευδέτωσαν 0 โหวต
28/02/2020 καθευδέτω [grc] การออกเสียง : καθευδέτω 0 โหวต
28/02/2020 κάθευδε [grc] การออกเสียง : κάθευδε 0 โหวต
28/02/2020 καθευδησάτωσαν [grc] การออกเสียง : καθευδησάτωσαν 0 โหวต
28/02/2020 καθευδησάντων [grc] การออกเสียง : καθευδησάντων 0 โหวต
28/02/2020 καθευδήσατε [grc] การออกเสียง : καθευδήσατε 0 โหวต
28/02/2020 καθευδησάτω [grc] การออกเสียง : καθευδησάτω 0 โหวต
28/02/2020 καθεύδησον [grc] การออกเสียง : καθεύδησον 0 โหวต
28/02/2020 καθηυδηκότες ὄντων [grc] การออกเสียง : καθηυδηκότες ὄντων 0 โหวต
28/02/2020 καθηυδηκότες ἔστωσαν [grc] การออกเสียง : καθηυδηκότες ἔστωσαν 0 โหวต
28/02/2020 καθηυδηκότες ἔστων [grc] การออกเสียง : καθηυδηκότες ἔστων 0 โหวต
28/02/2020 καθηυδηκότες ἔστε [grc] การออกเสียง : καθηυδηκότες ἔστε 0 โหวต
28/02/2020 καθηυδηκώς ἔστω [grc] การออกเสียง : καθηυδηκώς ἔστω 0 โหวต
28/02/2020 καθηυδηκώς ἴσθι [grc] การออกเสียง : καθηυδηκώς ἴσθι 0 โหวต
28/02/2020 καθεύδειν [grc] การออกเสียง : καθεύδειν 0 โหวต