สมาชิก:

Covarrubias

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Covarrubias

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
01/12/2019 μακαρισθήσοισθε [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
01/12/2019 μακαρισθησοίμεθα [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
01/12/2019 μακαρισθήσοιο [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
01/12/2019 μακαρισθησοίμην [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
01/12/2019 μακαρίζοισθε [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
01/12/2019 μακαρίζοιτο [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
01/12/2019 μακαριζοίμεθα [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
01/12/2019 μακαρίζοιντο [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
01/12/2019 μακαρίζοιο [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
01/12/2019 μακαριζοίμην [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
01/12/2019 μεμακαρισμένος ᾖ [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
01/12/2019 μεμακαρισμένοι ὦσιν [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
01/12/2019 μεμακαρισμένοι ὦμεν [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
01/12/2019 μεμακαρισμένος ᾖς [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
01/12/2019 μεμακαρισμένος ὦ [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
01/12/2019 μεμακαρισμένοι ὦσι [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
01/12/2019 μεμακαρισμένοι ἦτε [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
01/12/2019 μακαρισθῶσιν [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
01/12/2019 μακαρισθῶσι [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
01/12/2019 μακαρισθῆτε [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
01/12/2019 μακαρισθῇ [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
01/12/2019 μακαρισθῇς [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
01/12/2019 μακαρισθῶ [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
01/12/2019 μακαρισθῶμεν [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
01/12/2019 μακαριζώμεθα [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
01/12/2019 μακαρίζωνται [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
01/12/2019 μακαρίζωμαι [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
01/12/2019 μακαρίζησθε [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
01/12/2019 μακαρίζηται [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
01/12/2019 ἐμεμακάρισο [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง