สมาชิก:

Covarrubias

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Covarrubias

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
15/10/2019 restablecé [es] การออกเสียง : restablecé 0 โหวต
15/10/2019 restableced [es] การออกเสียง : restableced 0 โหวต
15/10/2019 restablecieseis [es] การออกเสียง : restablecieseis 0 โหวต
15/10/2019 restablecieran [es] การออกเสียง : restablecieran 0 โหวต
15/10/2019 restableciesen [es] การออกเสียง : restableciesen 0 โหวต
15/10/2019 restablecieses [es] การออกเสียง : restablecieses 0 โหวต
15/10/2019 restableciésemos [es] การออกเสียง : restableciésemos 0 โหวต
15/10/2019 restablecierais [es] การออกเสียง : restablecierais 0 โหวต
15/10/2019 restableciese [es] การออกเสียง : restableciese 0 โหวต
15/10/2019 restablecieras [es] การออกเสียง : restablecieras โดย zenorio
15/10/2019 restableciera [es] การออกเสียง : restableciera โดย zenorio
15/10/2019 restablecieren [es] การออกเสียง : restablecieren โดย zenorio
15/10/2019 restableciéremos [es] การออกเสียง : restableciéremos โดย zenorio
15/10/2019 restablezcáis [es] การออกเสียง : restablezcáis โดย zenorio
15/10/2019 restableciereis [es] การออกเสียง : restableciereis โดย zenorio
15/10/2019 restablezcan [es] การออกเสียง : restablezcan โดย zenorio
15/10/2019 restablezcas [es] การออกเสียง : restablezcas โดย zenorio
15/10/2019 restablecieres [es] การออกเสียง : restablecieres โดย zenorio
15/10/2019 restablezcamos [es] การออกเสียง : restablezcamos โดย zenorio
15/10/2019 restablezca [es] การออกเสียง : restablezca โดย zenorio
15/10/2019 restableciere [es] การออกเสียง : restableciere โดย zenorio
15/10/2019 restableceríais [es] การออกเสียง : restableceríais โดย zenorio
15/10/2019 restablecerían [es] การออกเสียง : restablecerían โดย zenorio
15/10/2019 restablecería [es] การออกเสียง : restablecería โดย zenorio
15/10/2019 restablecerías [es] การออกเสียง : restablecerías โดย zenorio
15/10/2019 restableceríamos [es] การออกเสียง : restableceríamos โดย zenorio
15/10/2019 restableceréis [es] การออกเสียง : restableceréis โดย zenorio
15/10/2019 restablecieron [es] การออกเสียง : restablecieron โดย zenorio
15/10/2019 restablecerán [es] การออกเสียง : restablecerán โดย zenorio
15/10/2019 restablecimos [es] การออกเสียง : restablecimos โดย zenorio