สมาชิก:

Covarrubias

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Covarrubias

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี การออกเสียง ข้อมูล
12/09/2019 Un entierro, hoy día, corre peligro de confundirse con la cola de espera de un concierto. [es] การออกเสียง : Un entierro, hoy día, corre peligro de confundirse con la cola de espera de un concierto. 0 โหวต
12/09/2019 Nadie puede explicar qué es. Nadie sabe por qué una persona se enamora de otra. (Margaret Millar, El Milagro) [es] การออกเสียง : Nadie puede explicar qué es. Nadie sabe por qué una persona se enamora de otra. (Margaret Millar, El Milagro) 0 โหวต
12/09/2019 Dios es perfectamente libre: ninguna causa fuera de Él mismo le mueve a actuar y todos sus actos son necesarios [puesto que se desprenden de su naturaleza inmutable]. (Spinoza) [es] การออกเสียง : Dios es perfectamente libre: ninguna causa fuera de Él mismo le mueve a actuar y todos sus actos son necesarios [puesto que se desprenden de su naturaleza inmutable]. (Spinoza) 0 โหวต
12/09/2019 Pues si medio mundo me quiere matar, contratamos al otro medio mundo para que me defienda. (Alonso Salazar, J., La pasión de Pablo) [es] การออกเสียง : Pues si medio mundo me quiere matar, contratamos al otro medio mundo para que me defienda. (Alonso Salazar, J., La pasión de Pablo) 0 โหวต
11/09/2019 Oí decir a un gitano: - Se miente más que se engaña; y se gasta más saliva de la necesaria... (Antonio Machado, Juan de Mairena, Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo) [es] การออกเสียง : Oí decir a un gitano: - Se miente más que se engaña; y se gasta más saliva de la necesaria... (Antonio Machado, Juan de Mairena, Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo) 0 โหวต
11/09/2019 -Mi amado, ¡cuánto te quiero!... dijo mi amada, y mentía. También yo mentí: - Te creo. (William Shakespeare, soneto XXXVIII, traducción libre) [es] การออกเสียง : -Mi amado, ¡cuánto te quiero!... dijo mi amada, y mentía. También yo mentí: - Te creo. (William Shakespeare, soneto XXXVIII, traducción libre) 0 โหวต
11/09/2019 El empleo de fertilizantes, como el guano, y el cultivo en terrazas aumentó la producción agrícola, base económica del Imperio Inca.(José Alcina Franch & Josefina Palop Martínez, Los Incas, el reino del Sol) [es] การออกเสียง : El empleo de fertilizantes, como el guano, y el cultivo en terrazas aumentó la producción agrícola, base económica del Imperio Inca.(José Alcina Franch & Josefina Palop Martínez, Los Incas, el reino del Sol) 0 โหวต
11/09/2019 ... Por eso, cuando el Gran Jefe de Washington, nos envió el recado de que quería comprar nuestra Tierra, exigía demasiado de nosotros. (Mensaje del Gran Jefe Seattle al Presidente de Estados Unidos de América en 1855) [es] การออกเสียง : ... Por eso, cuando el Gran Jefe de Washington, nos envió el recado de que quería comprar nuestra Tierra, exigía demasiado de nosotros. (Mensaje del Gran Jefe Seattle al Presidente de Estados Unidos de América en 1855) 0 โหวต
11/09/2019 Cuando muere un poeta, pienso: ¡Cuántas veces por mor de su oficio, habrá este hombre mentado a la muerte sin creer en ella...! (Antonio Machado) [es] การออกเสียง : Cuando muere un poeta, pienso: ¡Cuántas veces por mor de su oficio, habrá este hombre mentado a la muerte sin creer en ella...! (Antonio Machado) 0 โหวต
11/09/2019 ¿Qué es la verdad? La soledad del hombre y su secreto escalofrío. (Salvador Espriu) [es] การออกเสียง : ¿Qué es la verdad? La soledad del hombre y su secreto escalofrío. (Salvador Espriu) 0 โหวต
11/09/2019 Quien quiera peces...que se moje el culo. [es] การออกเสียง : Quien quiera peces...que se moje el culo. 0 โหวต
11/09/2019 "Por cualquier sitio que caminemos, andamos sobre la historia" , escribía Cicerón evocando sus paseos juveniles por Atenas. [es] การออกเสียง : "Por cualquier sitio que caminemos, andamos sobre la historia" , escribía Cicerón evocando sus paseos juveniles por Atenas. 0 โหวต
10/09/2019 Genio: el que vive de la nada y no se muere. (Ramón Gómez de la Serna, Greguerías) [es] การออกเสียง : Genio: el que vive de la nada y no se muere. (Ramón Gómez de la Serna, Greguerías) 0 โหวต
10/09/2019 El carnismo es un sistema de creencias invisible[...] que condiciona a los individuos a comer determinados animales. (Melanie Joy, Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas) [es] การออกเสียง : El carnismo es un sistema de creencias invisible[...] que condiciona a los individuos a comer determinados animales. (Melanie Joy, Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas) 0 โหวต
10/09/2019 Dios no quiere hacerlo todo para no quitarnos el libre albedrío y aquella parte de gloria que nos corresponde. (Nicolás de Maquiavelo, El Prícipe) [es] การออกเสียง : Dios no quiere hacerlo todo para no quitarnos el libre albedrío y aquella parte de gloria que nos corresponde. (Nicolás de Maquiavelo, El Prícipe) 0 โหวต
10/09/2019 No daría por ningún tesoro lo poco que sé de Música. (Martín Lutero) [es] การออกเสียง : No daría por ningún tesoro lo poco que sé de Música. (Martín Lutero) 0 โหวต
10/09/2019 Las rocosas alturas, las suaves praderas, el cuerpo ardoroso del potro y del hombre, todos pertenecen a la misma familia. (Mensaje del Gran Jefe Seattle al Presidente de Estados Unidos de América en 1855) [es] การออกเสียง : Las rocosas alturas, las suaves praderas, el cuerpo ardoroso del potro y del hombre, todos pertenecen a la misma familia. (Mensaje del Gran Jefe Seattle al Presidente de Estados Unidos de América en 1855) 0 โหวต
10/09/2019 La muerte del emperador Claudio no fue ninguna sorpresa para los que estaban en Roma, reflexionaba Sempronio. (Simon Scarrow, Los días del César) [es] การออกเสียง : La muerte del emperador Claudio no fue ninguna sorpresa para los que estaban en Roma, reflexionaba Sempronio. (Simon Scarrow, Los días del César) 0 โหวต
10/09/2019 No me río porque esté contento. Un hombre puede reír por histerismo, por temor, por ira, por orgullo...o por desprecio. (Victor Canning, La salamandra de oro, 1949) [es] การออกเสียง : No me río porque esté contento. Un hombre puede reír por histerismo, por temor, por ira, por orgullo...o por desprecio. (Victor Canning, La salamandra de oro, 1949) 0 โหวต
10/09/2019 La ciudad no es segura, los ángeles ya no velan por nosotros. (Victoria Álvarez, El príncipe de los prodigios) [es] การออกเสียง : La ciudad no es segura, los ángeles ya no velan por nosotros. (Victoria Álvarez, El príncipe de los prodigios) 0 โหวต
10/09/2019 La Naturaleza es simple y, por eso mismo, de una gran belleza. (Richard Phillips Feynman, El carácter de la ley física) [es] การออกเสียง : La Naturaleza es simple y, por eso mismo, de una gran belleza. (Richard Phillips Feynman, El carácter de la ley física) 0 โหวต
10/09/2019 - Me voy en busca de 'El Gran Quizás'- fueron las últimas palabras pronunciadas por Rabalais antes de morir. [es] การออกเสียง : - Me voy en busca de 'El Gran Quizás'- fueron las últimas palabras pronunciadas por Rabalais antes de morir. 0 โหวต
10/09/2019 Καὶ πάνυ ἄκρατος ἦν, εἰ μὴ τις ὕδωρ ἐπιχέοι καὶ πάνυ ἡδὺ τὸ πῶμα ἦν. (Κύρου Ἀνάβασις) [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
10/09/2019 Τούτους ἔδει, ὁπότε τις διψῴη, λαβόντα εἰς τὸ στόμα μύζειν. (Κύρου Ἀνάβασις) [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
10/09/2019 Ἐνῆσαν δὲ καὶ αὐται αἱ κριθαὶ ἰσοχειλεῖς, καὶ κάλαμοι γόνατα οὐκ ἔχοντες. (Κύρου ἀνάβασις) [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
10/09/2019 Ἦσαν δὲ καὶ πυροὶ καὶ κριθαὶ καὶ οἶνος κρίδινος ἐν κρατῆρσιν. (Κύρου Ἀνάβασις) [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
10/09/2019 ... τὰ δὲ κτήνη πάντα χιλῷ ἔνδον ἐτρέφετο. (Κύρου Ἀνάβασις) [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
10/09/2019 Ἐν δὲ ταῖς οἰκίαις ἦσαν αἶγες, οἶες, βόες ὄρνιθες, καὶ τὰ ἔκγονα τούτων. (Κύρου Ἀνάβασις) [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
10/09/2019 Αἱ δὲ εἴσοδοι τοῖς μὲν ὑποζυγίοις ὀρυκταί, οἱ δὲ ἄνθρωποι κατέβαινον ἐπὶ κλίμακος. (Κύρου Ἀνάβασις) [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
10/09/2019 Ἐν ταύτῃ τῇ κόμῃ αἱ οἰκίαι ἦσαν κατάγειοι, τὸ μὲν στόμα ὥσπερ φρέατος, κάτω δ' εὐρεῖαι. ( Ξενοφῶν , Ἀνάβασις) [grc] การออกเสียง : Ἐν ταύτῃ τῇ κόμῃ αἱ οἰκίαι ἦσαν κατάγειοι, τὸ μὲν στόμα ὥσπερ φρέατος, κάτω δ' εὐρεῖαι. ( Ξενοφῶν , Ἀνάβασις) 0 โหวต