สมาชิก:

Covarrubias

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Covarrubias

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี การออกเสียง ข้อมูล
18/10/2018 he alzado [es] การออกเสียง : he alzado 0 โหวต
18/10/2018 no me atrevo [es] การออกเสียง : no me atrevo 0 โหวต
18/10/2018 soy lento [es] การออกเสียง : soy lento 0 โหวต
18/10/2018 soy perezoso [es] การออกเสียง : soy perezoso 0 โหวต
18/10/2018 me revelo [es] การออกเสียง : me revelo 0 โหวต
18/10/2018 me muestro [es] การออกเสียง : me muestro 0 โหวต
18/10/2018 me doy a conocer [es] การออกเสียง : me doy a conocer 0 โหวต
18/10/2018 saco a luz [es] การออกเสียง : saco a luz 0 โหวต
18/10/2018 me dirijo a [es] การออกเสียง : me dirijo a 0 โหวต
16/10/2018 manantial de bienes [es] การออกเสียง : manantial de bienes 0 โหวต
16/10/2018 fuente de riqueza [es] การออกเสียง : fuente de riqueza 0 โหวต
16/10/2018 gente de bien [es] การออกเสียง : gente de bien 0 โหวต
16/10/2018 vestíbulo del templo [es] การออกเสียง : vestíbulo del templo 0 โหวต
16/10/2018 situado ante el templo [es] การออกเสียง : situado ante el templo 0 โหวต
16/10/2018 Jashtë valles dinë të gjithë të kërcejnë . [sq] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
16/10/2018 Критика легка, искусство трудно. [ru] การออกเสียง : Критика легка, искусство трудно. โดย Putinka
16/10/2018 A crítica é fácil, a arte difícil. [pt] การออกเสียง : A crítica é fácil, a arte difícil. โดย Fercrica
16/10/2018 Critica facilis; ars difficilis. [la] การออกเสียง : Critica facilis; ars difficilis. โดย Sobakus
16/10/2018 "...οὗ τοῖς ἔργοις ἐπιγέγραπται μωμήσεταί τις μᾶλλον ἢ μιμήσεται" (Πλούταρχος, Πότερον Ἀθηναῖοι κατὰ πόλεμον ἢ κατὰ σοφίαν ἐνδοξὁτεροι, 346a). [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
16/10/2018 μωμήσηταί τις μᾶλλον ἢ μιμήσηται. [grc] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
16/10/2018 La critique est aisée mais l'art est difficile. [fr] การออกเสียง : La critique est aisée mais l'art est difficile. โดย Pat91
16/10/2018 Everyone knows how to find fault. [en] การออกเสียง : Everyone knows how to find fault. โดย nbishop490
16/10/2018 It is easier to pull down than to build up. [en] การออกเสียง : It is easier to pull down than to build up. โดย axlt
16/10/2018 It's much easier to be critical than correct. [en] การออกเสียง : It's much easier to be critical than correct. โดย forsberg
16/10/2018 Όποιος είν' απέξω απ' το χορό, πολλά τραγούδια ξέρει. [el] การออกเสียง : Όποιος είν' απέξω απ' το χορό, πολλά τραγούδια ξέρει. โดย tzikoula1986
16/10/2018 Leichter gesagt, als getan. [de] การออกเสียง : Leichter gesagt, als getan. โดย MiaoM
16/10/2018 Leicht gesagt, schwer getan. [de] การออกเสียง : Leicht gesagt, schwer getan. โดย Bartleby
16/10/2018 Máis fácil é falar que traballar . [gl] การออกเสียง : Máis fácil é falar que traballar . โดย madtyn
16/10/2018 É máis fácil criticar que realizar. [gl] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
16/10/2018 Máis fácil é desfacer que facer. [gl] รอการออกเสียง รอการออกเสียง