ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/01/2019 Go raibh míle maith agaibh! [ga] การออกเสียง : Go raibh míle maith agaibh! 0 โหวต
08/01/2019 Tá deabhadh orm [ga] การออกเสียง : Tá deabhadh orm 0 โหวต
08/01/2019 Dia dhuit ar maidin [ga] การออกเสียง : Dia dhuit ar maidin 1 โหวต
08/01/2019 Níos Gaelaí ná na Gaeil iad féin [ga] การออกเสียง : Níos Gaelaí ná na Gaeil iad féin 1 โหวต
08/01/2019 roghnóinn [ga] การออกเสียง : roghnóinn 0 โหวต
08/01/2019 roghnaínn [ga] การออกเสียง : roghnaínn 0 โหวต
08/01/2019 Bíodh lá maith agat [ga] การออกเสียง : Bíodh lá maith agat 0 โหวต
08/01/2019 Sé do bheatha abhaile [ga] การออกเสียง : Sé do bheatha abhaile 0 โหวต
01/08/2018 Ní maith linn a bheith ag cócaireacht. [ga] การออกเสียง : Ní maith linn a bheith ag cócaireacht. 0 โหวต
01/08/2018 Táimse ag fanacht anseo le fada. [ga] การออกเสียง : Táimse ag fanacht anseo le fada. 0 โหวต
01/08/2018 An bhfuil tríocha gloine againn? [ga] การออกเสียง : An bhfuil tríocha gloine againn? 0 โหวต
01/08/2018 Go raibh maith agat. [ga] การออกเสียง : Go raibh maith agat. 0 โหวต
01/08/2018 ngloine [ga] การออกเสียง : ngloine 0 โหวต
01/08/2018 ní fhónfaidh sé [ga] การออกเสียง : ní fhónfaidh sé 0 โหวต
01/08/2018 neamhshuim [ga] การออกเสียง : neamhshuim 0 โหวต
01/08/2018 ina dhúiseacht [ga] การออกเสียง : ina dhúiseacht 0 โหวต
01/08/2018 ná labhraígí anois [ga] การออกเสียง : ná labhraígí anois 0 โหวต
01/08/2018 freagróidh [ga] การออกเสียง : freagróidh 0 โหวต
01/08/2018 i mbarr [ga] การออกเสียง : i mbarr 0 โหวต
01/08/2018 as Gaeilge [ga] การออกเสียง : as Gaeilge 1 โหวต
01/08/2018 aon cheann amháin [ga] การออกเสียง : aon cheann amháin 0 โหวต
01/08/2018 Lus na Maighdine Muire [ga] การออกเสียง : Lus na Maighdine Muire 0 โหวต
01/08/2018 comharthaí foghraíochta [ga] การออกเสียง : comharthaí foghraíochta 0 โหวต
01/08/2018 Is féidir súil eile a chaitheamh air. [ga] การออกเสียง : Is féidir súil eile a chaitheamh air. 0 โหวต
01/08/2018 dheiseoinn [ga] การออกเสียง : dheiseoinn 0 โหวต
01/08/2018 gléasaim [ga] การออกเสียง : gléasaim 0 โหวต
01/08/2018 dearmadta [ga] การออกเสียง : dearmadta 0 โหวต
21/01/2018 i gcónaí [ga] การออกเสียง : i gcónaí 1 โหวต
21/01/2018 i bhfolach [ga] การออกเสียง : i bhfolach 0 โหวต
21/01/2018 Ní mar a shíltear a bhítear [ga] การออกเสียง : Ní mar a shíltear a bhítear 1 โหวต