ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/06/2012 utmönstras [sv] การออกเสียง : utmönstras 0 โหวต
29/06/2012 ångrat [sv] การออกเสียง : ångrat 0 โหวต
29/06/2012 intakta [sv] การออกเสียง : intakta 0 โหวต
29/06/2012 begriplig [sv] การออกเสียง : begriplig 0 โหวต
29/06/2012 hjälpligt [sv] การออกเสียง : hjälpligt 0 โหวต
29/06/2012 ombyggt [sv] การออกเสียง : ombyggt 0 โหวต
29/06/2012 nyrenoverat [sv] การออกเสียง : nyrenoverat 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2012 alkoholen [sv] การออกเสียง : alkoholen 0 โหวต
29/06/2012 tvåfamiljsbostad [sv] การออกเสียง : tvåfamiljsbostad 0 โหวต
29/06/2012 ytterdörrar [sv] การออกเสียง : ytterdörrar 0 โหวต
29/06/2012 anbudsförfarande [sv] การออกเสียง : anbudsförfarande 0 โหวต
29/06/2012 biljakter [sv] การออกเสียง : biljakter 0 โหวต
29/06/2012 ombyggnadskostnaderna [sv] การออกเสียง : ombyggnadskostnaderna 0 โหวต
29/06/2012 morgontidning [sv] การออกเสียง : morgontidning 0 โหวต
29/06/2012 svansen [sv] การออกเสียง : svansen 0 โหวต
29/06/2012 förseningar [sv] การออกเสียง : förseningar 0 โหวต
29/06/2012 knappologiska [sv] การออกเสียง : knappologiska 0 โหวต
29/06/2012 pervers [sv] การออกเสียง : pervers 0 โหวต
29/06/2012 undanhålla [sv] การออกเสียง : undanhålla 0 โหวต
29/06/2012 tidtabeller [sv] การออกเสียง : tidtabeller 0 โหวต
29/06/2012 villighet [sv] การออกเสียง : villighet 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2012 homosexuell [sv] การออกเสียง : homosexuell 0 โหวต
29/06/2012 porrtidning [sv] การออกเสียง : porrtidning 0 โหวต
29/06/2012 optimalt [sv] การออกเสียง : optimalt 0 โหวต
29/06/2012 bankboken [sv] การออกเสียง : bankboken 0 โหวต
29/06/2012 upptäckandet [sv] การออกเสียง : upptäckandet 0 โหวต
29/06/2012 tänks [sv] การออกเสียง : tänks 0 โหวต
29/06/2012 fiskpinnar [sv] การออกเสียง : fiskpinnar 0 โหวต
29/06/2012 prioritering [sv] การออกเสียง : prioritering 0 โหวต
29/06/2012 tjurig [sv] การออกเสียง : tjurig 0 โหวต