ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/01/2018 underlättande [sv] การออกเสียง : underlättande 0 โหวต
07/01/2018 korad [sv] การออกเสียง : korad 0 โหวต
07/01/2018 helgande [sv] การออกเสียง : helgande 0 โหวต
07/01/2018 Rikets sal [sv] การออกเสียง : Rikets sal 0 โหวต
07/01/2018 telegrafist [sv] การออกเสียง : telegrafist 0 โหวต
07/01/2018 björnjägare [sv] การออกเสียง : björnjägare 0 โหวต
07/01/2018 biltur [sv] การออกเสียง : biltur 0 โหวต
07/01/2018 högprofilerad [sv] การออกเสียง : högprofilerad 0 โหวต
07/01/2018 garanterande [sv] การออกเสียง : garanterande 0 โหวต
07/01/2018 högtalarlåda [sv] การออกเสียง : högtalarlåda 0 โหวต
07/01/2018 rödlök [sv] การออกเสียง : rödlök 0 โหวต
07/01/2018 järnsäng [sv] การออกเสียง : järnsäng 0 โหวต
07/01/2018 km² [sv] การออกเสียง : km² 0 โหวต
07/01/2018 möjliggörande [sv] การออกเสียง : möjliggörande 0 โหวต
07/01/2018 vargleende [sv] การออกเสียง : vargleende 0 โหวต
07/01/2018 chaffis [sv] การออกเสียง : chaffis 0 โหวต
07/01/2018 nummerupplysning [sv] การออกเสียง : nummerupplysning 0 โหวต
07/01/2018 bilchaffis [sv] การออกเสียง : bilchaffis 0 โหวต
07/01/2018 inkommensurabel [sv] การออกเสียง : inkommensurabel 0 โหวต
07/01/2018 matsmältning [sv] การออกเสียง : matsmältning 0 โหวต
07/01/2018 verkligen [sv] การออกเสียง : verkligen 0 โหวต
07/01/2018 Fjodor Dostojevskij [sv] การออกเสียง : Fjodor Dostojevskij 0 โหวต
07/01/2018 fyrhändig [sv] การออกเสียง : fyrhändig 0 โหวต
07/01/2018 busschaffis [sv] การออกเสียง : busschaffis 0 โหวต
07/01/2018 korttidsrelation [sv] การออกเสียง : korttidsrelation 0 โหวต
07/01/2018 korttidsförhållande [sv] การออกเสียง : korttidsförhållande 0 โหวต
07/01/2018 förnicklad [sv] การออกเสียง : förnicklad 0 โหวต
07/01/2018 klädkrok [sv] การออกเสียง : klädkrok 0 โหวต
07/01/2018 strandlös [sv] การออกเสียง : strandlös 0 โหวต
06/07/2017 sjåpig [sv] การออกเสียง : sjåpig 0 โหวต