ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/01/2013 cop [en] การออกเสียงคำว่า cop คะแนนโหวต -1 คะแนน
19/01/2013 Julia Gillard [en] การออกเสียงคำว่า Julia Gillard คะแนนโหวต -1 คะแนน
31/08/2012 Angus Young [en] การออกเสียงคำว่า Angus Young คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2012 Kevin Costner [en] การออกเสียงคำว่า Kevin Costner คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2012 and [en] การออกเสียงคำว่า and คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2012 cat [en] การออกเสียงคำว่า cat คะแนนโหวต -1 คะแนน
05/06/2012 box elder [en] การออกเสียงคำว่า box elder คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2012 nor [en] การออกเสียงคำว่า nor คะแนนโหวต 3 คะแนน
05/06/2012 hasten [en] การออกเสียงคำว่า hasten คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2012 pot luck [en] การออกเสียงคำว่า pot luck คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2012 ring [en] การออกเสียงคำว่า ring คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 York [en] การออกเสียงคำว่า York คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 shoe [en] การออกเสียงคำว่า shoe คะแนนโหวต 8 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/05/2012 happy-go-lucky [en] การออกเสียงคำว่า happy-go-lucky คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 three [en] การออกเสียงคำว่า three คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 turtle head [en] การออกเสียงคำว่า turtle head คะแนนโหวต 1 คะแนน
05/05/2012 head in the clouds [en] การออกเสียงคำว่า head in the clouds คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 mother [en] การออกเสียงคำว่า mother คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 brother [en] การออกเสียงคำว่า brother คะแนนโหวต 1 คะแนน
05/05/2012 egg [en] การออกเสียงคำว่า egg คะแนนโหวต 3 คะแนน
05/05/2012 on the money [en] การออกเสียงคำว่า on the money คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 auto-rickshaw [en] การออกเสียงคำว่า auto-rickshaw คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 gown [en] การออกเสียงคำว่า gown คะแนนโหวต 4 คะแนน
05/05/2012 lover [en] การออกเสียงคำว่า lover คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 ray gun [en] การออกเสียงคำว่า ray gun คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 Wall Street Journal [en] การออกเสียงคำว่า Wall Street Journal คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 throw up [en] การออกเสียงคำว่า throw up คะแนนโหวต 1 คะแนน
05/05/2012 throw a curve [en] การออกเสียงคำว่า throw a curve คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 understand [en] การออกเสียงคำว่า understand คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 flap [en] การออกเสียงคำว่า flap คะแนนโหวต 0 คะแนน