ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/01/2013 Julia Gillard [en] การออกเสียง : Julia Gillard -1 โหวต
31/08/2012 Angus Young [en] การออกเสียง : Angus Young 0 โหวต
31/08/2012 Kevin Costner [en] การออกเสียง : Kevin Costner 0 โหวต
05/06/2012 and [en] การออกเสียง : and 0 โหวต
05/06/2012 cat [en] การออกเสียง : cat -1 โหวต
05/06/2012 box elder [en] การออกเสียง : box elder 0 โหวต
05/06/2012 nor [en] การออกเสียง : nor 3 โหวต
05/06/2012 hasten [en] การออกเสียง : hasten 0 โหวต
05/06/2012 pot luck [en] การออกเสียง : pot luck 0 โหวต
06/05/2012 ring [en] การออกเสียง : ring 0 โหวต
05/05/2012 York [en] การออกเสียง : York 0 โหวต
05/05/2012 shoe [en] การออกเสียง : shoe 8 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/05/2012 happy-go-lucky [en] การออกเสียง : happy-go-lucky 0 โหวต
05/05/2012 three [en] การออกเสียง : three 0 โหวต
05/05/2012 turtle head [en] การออกเสียง : turtle head 1 โหวต
05/05/2012 head in the clouds [en] การออกเสียง : head in the clouds 0 โหวต
05/05/2012 mother [en] การออกเสียง : mother 0 โหวต
05/05/2012 brother [en] การออกเสียง : brother 1 โหวต
05/05/2012 egg [en] การออกเสียง : egg 3 โหวต
05/05/2012 on the money [en] การออกเสียง : on the money 0 โหวต
05/05/2012 auto-rickshaw [en] การออกเสียง : auto-rickshaw 0 โหวต
05/05/2012 gown [en] การออกเสียง : gown 4 โหวต
05/05/2012 lover [en] การออกเสียง : lover 0 โหวต
05/05/2012 ray gun [en] การออกเสียง : ray gun 0 โหวต
05/05/2012 throw up [en] การออกเสียง : throw up 2 โหวต
05/05/2012 throw a curve [en] การออกเสียง : throw a curve 0 โหวต
05/05/2012 understand [en] การออกเสียง : understand 0 โหวต
05/05/2012 flap [en] การออกเสียง : flap 0 โหวต
05/05/2012 thing [en] การออกเสียง : thing 1 โหวต
05/05/2012 slap [en] การออกเสียง : slap 1 โหวต