ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
19/01/2013 cop [en] cop การออกเสียง -1คะแนนโหวต
19/01/2013 Julia Gillard [en] Julia Gillard การออกเสียง -1คะแนนโหวต
31/08/2012 Angus Young [en] Angus Young การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2012 Kevin Costner [en] Kevin Costner การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 and [en] and การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 cat [en] cat การออกเสียง -1คะแนนโหวต
05/06/2012 box elder [en] box elder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 nor [en] nor การออกเสียง 3คะแนนโหวต
05/06/2012 hasten [en] hasten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 pot luck [en] pot luck การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2012 ring [en] ring การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 York [en] York การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 shoe [en] shoe การออกเสียง 8คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/05/2012 happy-go-lucky [en] happy-go-lucky การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 three [en] three การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 turtle head [en] turtle head การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/05/2012 head in the clouds [en] head in the clouds การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 mother [en] mother การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 brother [en] brother การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/05/2012 egg [en] egg การออกเสียง 2คะแนนโหวต
05/05/2012 on the money [en] on the money การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 auto-rickshaw [en] auto-rickshaw การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 gown [en] gown การออกเสียง 4คะแนนโหวต
05/05/2012 lover [en] lover การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 ray gun [en] ray gun การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 Wall Street Journal [en] Wall Street Journal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 throw up [en] throw up การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/05/2012 throw a curve [en] throw a curve การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 understand [en] understand การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 flap [en] flap การออกเสียง 0คะแนนโหวต