ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/12/2010 influx [fr] การออกเสียงคำว่า influx คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/12/2010 incarner [fr] การออกเสียงคำว่า incarner คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/12/2010 perforeuse [fr] การออกเสียงคำว่า perforeuse คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/12/2010 foirer [fr] การออกเสียงคำว่า foirer คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/12/2010 العِلْكُ [ar] การออกเสียงคำว่า العِلْكُ คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/12/2010 محمد حسنين هيكل [ar] การออกเสียงคำว่า محمد حسنين هيكل คะแนนโหวต -1 คะแนน