ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/10/2011 затрагивать [ru] การออกเสียง : затрагивать 0 โหวต
02/10/2011 обедает [ru] การออกเสียง : обедает 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 критиковать [ru] การออกเสียง : критиковать 0 โหวต
02/10/2011 мягче [ru] การออกเสียง : мягче 0 โหวต
01/10/2011 приревновать [ru] การออกเสียง : приревновать 0 โหวต
01/10/2011 притоносодержатель [ru] การออกเสียง : притоносодержатель 0 โหวต
01/10/2011 причитание [ru] การออกเสียง : причитание 0 โหวต
01/10/2011 пришивной [ru] การออกเสียง : пришивной 0 โหวต
01/10/2011 провернуться [ru] การออกเสียง : провернуться 0 โหวต
01/10/2011 провинциальность [ru] การออกเสียง : провинциальность 0 โหวต
01/10/2011 приценка [ru] การออกเสียง : приценка 0 โหวต
01/10/2011 прицельный [ru] การออกเสียง : прицельный 0 โหวต
01/10/2011 прокисание [ru] การออกเสียง : прокисание 0 โหวต
01/10/2011 прокармливаться [ru] การออกเสียง : прокармливаться 0 โหวต
01/10/2011 проказливый [ru] การออกเสียง : проказливый 0 โหวต
01/10/2011 прокурить [ru] การออกเสียง : прокурить 0 โหวต
01/10/2011 промасливаться [ru] การออกเสียง : промасливаться 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/10/2011 пронырнуть [ru] การออกเสียง : пронырнуть 0 โหวต
01/10/2011 промывательный [ru] การออกเสียง : промывательный 0 โหวต
01/10/2011 стесненный [ru] การออกเสียง : стесненный 0 โหวต
01/10/2011 стесненность [ru] การออกเสียง : стесненность 0 โหวต
01/10/2011 стереотипщик [ru] การออกเสียง : стереотипщик 0 โหวต
01/10/2011 прорубиться [ru] การออกเสียง : прорубиться 0 โหวต
01/10/2011 стратосферный [ru] การออกเสียง : стратосферный 0 โหวต
01/10/2011 стопообразный [ru] การออกเสียง : стопообразный 0 โหวต
01/10/2011 стряпаться [ru] การออกเสียง : стряпаться 0 โหวต
01/10/2011 паросборник [ru] การออกเสียง : паросборник 0 โหวต
01/10/2011 парогенератор [ru] การออกเสียง : парогенератор 0 โหวต
01/10/2011 перебинтоваться [ru] การออกเสียง : перебинтоваться 0 โหวต
01/10/2011 переадминистрировать [ru] การออกเสียง : переадминистрировать 0 โหวต