ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/08/2012 уяснювати [uk] การออกเสียง : уяснювати 0 โหวต
05/10/2011 опалить [ru] การออกเสียง : опалить 0 โหวต
05/10/2011 опухание [ru] การออกเสียง : опухание 0 โหวต
05/10/2011 загустевание [ru] การออกเสียง : загустевание 0 โหวต
05/10/2011 усиливаться [ru] การออกเสียง : усиливаться 0 โหวต
05/10/2011 припухлость [ru] การออกเสียง : припухлость 0 โหวต
05/10/2011 перекармливать [ru] การออกเสียง : перекармливать 0 โหวต
05/10/2011 ощущающий [ru] การออกเสียง : ощущающий 0 โหวต
05/10/2011 костюмерная [ru] การออกเสียง : костюмерная 0 โหวต
04/10/2011 Михаил Тимофеевич Калашников [ru] การออกเสียง : Михаил Тимофеевич Калашников 0 โหวต
03/10/2011 зверёк [ru] การออกเสียง : зверёк 0 โหวต
02/10/2011 грім [uk] การออกเสียง : грім 0 โหวต
02/10/2011 отвесный [ru] การออกเสียง : отвесный 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 Дима [ru] การออกเสียง : Дима -1 โหวต
02/10/2011 дисплей [uk] การออกเสียง : дисплей 0 โหวต
02/10/2011 ворьё [ru] การออกเสียง : ворьё 0 โหวต
02/10/2011 дистиллированный [ru] การออกเสียง : дистиллированный 0 โหวต
02/10/2011 дистиллятор [ru] การออกเสียง : дистиллятор 0 โหวต
02/10/2011 воскресительница [ru] การออกเสียง : воскресительница 0 โหวต
02/10/2011 славненький [ru] การออกเสียง : славненький 0 โหวต
02/10/2011 славненько [ru] การออกเสียง : славненько 0 โหวต
02/10/2011 садозащитный [ru] การออกเสียง : садозащитный 0 โหวต
02/10/2011 садовников [ru] การออกเสียง : садовников 0 โหวต
02/10/2011 Алайская долина [ru] การออกเสียง : Алайская долина 0 โหวต
02/10/2011 безнадзорно [ru] การออกเสียง : безнадзорно 0 โหวต
02/10/2011 национал-большевизм [ru] การออกเสียง : национал-большевизм 0 โหวต
02/10/2011 Приангарье [ru] การออกเสียง : Приангарье 0 โหวต
02/10/2011 Приангарский [ru] การออกเสียง : Приангарский 0 โหวต
02/10/2011 решебник [ru] การออกเสียง : решебник 0 โหวต
02/10/2011 офигенный [ru] การออกเสียง : офигенный 0 โหวต