ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/08/2012 уяснювати [uk] การออกเสียงคำว่า уяснювати คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2011 опалить [ru] การออกเสียงคำว่า опалить คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2011 опухание [ru] การออกเสียงคำว่า опухание คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2011 загустевание [ru] การออกเสียงคำว่า загустевание คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2011 усиливаться [ru] การออกเสียงคำว่า усиливаться คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2011 припухлость [ru] การออกเสียงคำว่า припухлость คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2011 перекармливать [ru] การออกเสียงคำว่า перекармливать คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2011 ощущающий [ru] การออกเสียงคำว่า ощущающий คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2011 костюмерная [ru] การออกเสียงคำว่า костюмерная คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/10/2011 Михаил Тимофеевич Калашников [ru] การออกเสียงคำว่า Михаил Тимофеевич Калашников คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2011 зверёк [ru] การออกเสียงคำว่า зверёк คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2011 грім [uk] การออกเสียงคำว่า грім คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2011 отвесный [ru] การออกเสียงคำว่า отвесный คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 Дима [ru] การออกเสียงคำว่า Дима คะแนนโหวต -1 คะแนน
02/10/2011 дисплей [uk] การออกเสียงคำว่า дисплей คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2011 ворьё [ru] การออกเสียงคำว่า ворьё คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2011 дистиллированный [ru] การออกเสียงคำว่า дистиллированный คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2011 дистиллятор [ru] การออกเสียงคำว่า дистиллятор คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2011 воскресительница [ru] การออกเสียงคำว่า воскресительница คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2011 славненький [ru] การออกเสียงคำว่า славненький คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2011 славненько [ru] การออกเสียงคำว่า славненько คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2011 садозащитный [ru] การออกเสียงคำว่า садозащитный คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2011 садовников [ru] การออกเสียงคำว่า садовников คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2011 безнадзорно [ru] การออกเสียงคำว่า безнадзорно คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2011 национал-большевизм [ru] การออกเสียงคำว่า национал-большевизм คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2011 Приангарье [ru] การออกเสียงคำว่า Приангарье คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2011 Приангарский [ru] การออกเสียงคำว่า Приангарский คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2011 решебник [ru] การออกเสียงคำว่า решебник คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2011 офигенный [ru] การออกเสียงคำว่า офигенный คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2011 уклонизм [ru] การออกเสียงคำว่า уклонизм คะแนนโหวต 0 คะแนน