ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/08/2012 уяснювати [uk] уяснювати การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2011 опалить [ru] опалить การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2011 опухание [ru] опухание การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2011 загустевание [ru] загустевание การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2011 усиливаться [ru] усиливаться การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2011 припухлость [ru] припухлость การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2011 перекармливать [ru] перекармливать การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2011 ощущающий [ru] ощущающий การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2011 костюмерная [ru] костюмерная การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2011 Михаил Тимофеевич Калашников [ru] Михаил Тимофеевич Калашников การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2011 зверёк [ru] зверёк การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2011 грім [uk] грім การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2011 отвесный [ru] отвесный การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 Дима [ru] Дима การออกเสียง -1คะแนนโหวต
02/10/2011 дисплей [uk] дисплей การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2011 ворьё [ru] ворьё การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2011 дистиллированный [ru] дистиллированный การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2011 дистиллятор [ru] дистиллятор การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2011 воскресительница [ru] воскресительница การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2011 славненький [ru] славненький การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2011 славненько [ru] славненько การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2011 садозащитный [ru] садозащитный การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2011 садовников [ru] садовников การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2011 Алайская долина [ru] Алайская долина การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2011 безнадзорно [ru] безнадзорно การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2011 национал-большевизм [ru] национал-большевизм การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2011 Приангарье [ru] Приангарье การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2011 Приангарский [ru] Приангарский การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2011 решебник [ru] решебник การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2011 XX век [ru] XX век การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด