ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/05/2012 喫飯 [wuu] การออกเสียง : 喫飯 0 โหวต
01/05/2012 繁荣 [wuu] การออกเสียง : 繁荣 0 โหวต
01/05/2012 隔壁 [wuu] การออกเสียง : 隔壁 0 โหวต
01/05/2012 [zh] การออกเสียง : 囤 0 โหวต
01/05/2012 安親班 [zh] การออกเสียง : 安親班 0 โหวต
01/05/2012 綁樁 [zh] การออกเสียง : 綁樁 0 โหวต
01/05/2012 获麟 [zh] การออกเสียง : 获麟 0 โหวต
01/05/2012 迟小秋 [zh] การออกเสียง : 迟小秋 0 โหวต
01/05/2012 富水里 [zh] การออกเสียง : 富水里 0 โหวต
01/05/2012 查克拉 [zh] การออกเสียง : 查克拉 0 โหวต
01/05/2012 硬碟 [zh] การออกเสียง : 硬碟 0 โหวต
01/05/2012 探阴山 [zh] การออกเสียง : 探阴山 0 โหวต
01/05/2012 [wuu] การออกเสียง : 欢 0 โหวต
01/05/2012 大陳列島 [wuu] การออกเสียง : 大陳列島 0 โหวต
01/05/2012 蠡湖 [wuu] การออกเสียง : 蠡湖 0 โหวต
01/05/2012 [wuu] การออกเสียง : 厝 0 โหวต
01/05/2012 友谊 [wuu] การออกเสียง : 友谊 0 โหวต
01/05/2012 [wuu] การออกเสียง : 蔥 0 โหวต
01/05/2012 战略 [wuu] การออกเสียง : 战略 0 โหวต
01/05/2012 輔音 [wuu] การออกเสียง : 輔音 0 โหวต
01/05/2012 伯明翰 [wuu] การออกเสียง : 伯明翰 0 โหวต
01/05/2012 stuppa [it] การออกเสียง : stuppa 0 โหวต
01/05/2012 Carozza [it] การออกเสียง : Carozza 0 โหวต
01/05/2012 [zh] การออกเสียง : 搞 0 โหวต
01/05/2012 书法不隐 [zh] การออกเสียง : 书法不隐 0 โหวต
01/05/2012 样板 [zh] การออกเสียง : 样板 0 โหวต
01/05/2012 渤海 [zh] การออกเสียง : 渤海 0 โหวต
01/05/2012 郭采潔 [zh] การออกเสียง : 郭采潔 0 โหวต
01/05/2012 策划 [wuu] การออกเสียง : 策划 0 โหวต
01/05/2012 譬如讲 [wuu] การออกเสียง : 譬如讲 0 โหวต