ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/05/2012 大懵 [wuu] การออกเสียง : 大懵 0 โหวต
01/05/2012 蔣介石 [wuu] การออกเสียง : 蔣介石 0 โหวต
01/05/2012 [wuu] การออกเสียง : 好 0 โหวต
01/05/2012 腦塌 [wuu] การออกเสียง : 腦塌 0 โหวต
01/05/2012 走睏罷 [wuu] การออกเสียง : 走睏罷 0 โหวต
01/05/2012 了滯 [wuu] การออกเสียง : 了滯 0 โหวต
01/05/2012 搓麻將 [wuu] การออกเสียง : 搓麻將 0 โหวต
01/05/2012 呆大 [wuu] การออกเสียง : 呆大 0 โหวต
01/05/2012 蓬頭散髮 [wuu] การออกเสียง : 蓬頭散髮 0 โหวต
01/05/2012 頭髮 [wuu] การออกเสียง : 頭髮 0 โหวต
01/05/2012 罪過 [wuu] การออกเสียง : 罪過 0 โหวต
01/05/2012 姆媽 [wuu] การออกเสียง : 姆媽 0 โหวต
01/05/2012 癲儂 [wuu] การออกเสียง : 癲儂 0 โหวต
01/05/2012 燈盞糕 [wuu] การออกเสียง : 燈盞糕 0 โหวต
01/05/2012 餛飩 [wuu] การออกเสียง : 餛飩 0 โหวต
01/05/2012 杞子 [wuu] การออกเสียง : 杞子 0 โหวต
01/05/2012 曉不得 [wuu] การออกเสียง : 曉不得 0 โหวต
01/05/2012 阿姹 [wuu] การออกเสียง : 阿姹 0 โหวต
01/05/2012 limota [wuu] การออกเสียง : limota 0 โหวต
01/05/2012 東甌 [wuu] การออกเสียง : 東甌 0 โหวต
01/05/2012 甌語 [wuu] การออกเสียง : 甌語 0 โหวต
01/05/2012 吳越 [wuu] การออกเสียง : 吳越 0 โหวต
01/05/2012 漢本位 [wuu] การออกเสียง : 漢本位 0 โหวต
01/05/2012 漢族 [wuu] การออกเสียง : 漢族 0 โหวต
01/05/2012 漢服 [wuu] การออกเสียง : 漢服 0 โหวต
01/05/2012 [wuu] การออกเสียง : 听 0 โหวต
01/05/2012 主要 [zh] การออกเสียง : 主要 1 โหวต
01/05/2012 统一 [wuu] การออกเสียง : 统一 0 โหวต
01/05/2012 近视眼 [wuu] การออกเสียง : 近视眼 0 โหวต
01/05/2012 洗面 [wuu] การออกเสียง : 洗面 0 โหวต