ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/05/2012 [wuu] การออกเสียง : 脍 0 โหวต
03/05/2012 [wuu] การออกเสียง : 哲 0 โหวต
03/05/2012 [wuu] การออกเสียง : 蔡 0 โหวต
03/05/2012 蜘蛛 [wuu] การออกเสียง : 蜘蛛 0 โหวต
02/05/2012 維生素 [wuu] การออกเสียง : 維生素 0 โหวต
02/05/2012 早遲 [wuu] การออกเสียง : 早遲 0 โหวต
02/05/2012 胡志明市 [wuu] การออกเสียง : 胡志明市 0 โหวต
02/05/2012 驕傲 [wuu] การออกเสียง : 驕傲 0 โหวต
02/05/2012 [wuu] การออกเสียง : 瀴 0 โหวต
02/05/2012 進貨 [wuu] การออกเสียง : 進貨 0 โหวต
02/05/2012 粉干 [wuu] การออกเสียง : 粉干 0 โหวต
02/05/2012 松糕 [wuu] การออกเสียง : 松糕 0 โหวต
02/05/2012 當面 [wuu] การออกเสียง : 當面 0 โหวต
02/05/2012 罗马 [wuu] การออกเสียง : 罗马 0 โหวต
02/05/2012 [wuu] การออกเสียง : 简 0 โหวต
02/05/2012 装潢 [wuu] การออกเสียง : 装潢 0 โหวต
02/05/2012 夜底 [wuu] การออกเสียง : 夜底 0 โหวต
02/05/2012 文長 [wuu] การออกเสียง : 文長 0 โหวต
01/05/2012 举例 [wuu] การออกเสียง : 举例 0 โหวต
01/05/2012 廣播 [wuu] การออกเสียง : 廣播 0 โหวต
01/05/2012 窗门 [wuu] การออกเสียง : 窗门 0 โหวต
01/05/2012 芬兰语 [wuu] การออกเสียง : 芬兰语 0 โหวต
01/05/2012 缅甸语 [wuu] การออกเสียง : 缅甸语 0 โหวต
01/05/2012 仰光 [wuu] การออกเสียง : 仰光 0 โหวต
01/05/2012 柬埔寨 [wuu] การออกเสียง : 柬埔寨 0 โหวต
01/05/2012 朝鮮 [wuu] การออกเสียง : 朝鮮 0 โหวต
01/05/2012 悔煞 [wuu] การออกเสียง : 悔煞 0 โหวต
01/05/2012 湄公河 [wuu] การออกเสียง : 湄公河 0 โหวต
01/05/2012 海防 [wuu] การออกเสียง : 海防 0 โหวต
01/05/2012 西贡 [wuu] การออกเสียง : 西贡 0 โหวต