ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/05/2012 定居 [wuu] การออกเสียง : 定居 0 โหวต
06/05/2012 持平 [wuu] การออกเสียง : 持平 0 โหวต
06/05/2012 海拔 [wuu] การออกเสียง : 海拔 0 โหวต
03/05/2012 庆元 [wuu] การออกเสียง : 庆元 0 โหวต
03/05/2012 潮州 [wuu] การออกเสียง : 潮州 0 โหวต
03/05/2012 宣平 [wuu] การออกเสียง : 宣平 0 โหวต
03/05/2012 抽象 [wuu] การออกเสียง : 抽象 0 โหวต
03/05/2012 灯芯绒 [wuu] การออกเสียง : 灯芯绒 0 โหวต
03/05/2012 松阳 [wuu] การออกเสียง : 松阳 0 โหวต
03/05/2012 龙泉宝剑 [wuu] การออกเสียง : 龙泉宝剑 0 โหวต
03/05/2012 棉袄 [wuu] การออกเสียง : 棉袄 0 โหวต
03/05/2012 冰雹 [wuu] การออกเสียง : 冰雹 0 โหวต
03/05/2012 匈奴 [wuu] การออกเสียง : 匈奴 0 โหวต
03/05/2012 庎橱门 [wuu] การออกเสียง : 庎橱门 0 โหวต
03/05/2012 和暖 [wuu] การออกเสียง : 和暖 0 โหวต
03/05/2012 [wuu] การออกเสียง : 㽹 0 โหวต
03/05/2012 [wuu] การออกเสียง : 笡 0 โหวต
03/05/2012 硬撑 [wuu] การออกเสียง : 硬撑 0 โหวต
03/05/2012 [wuu] การออกเสียง : 掿 0 โหวต
03/05/2012 [wuu] การออกเสียง : 儇 0 โหวต
03/05/2012 [wuu] การออกเสียง : 呆 0 โหวต
03/05/2012 [wuu] การออกเสียง : 鮑 0 โหวต
03/05/2012 [wuu] การออกเสียง : 掇 0 โหวต
03/05/2012 [wuu] การออกเสียง : 琢 0 โหวต
03/05/2012 [wuu] การออกเสียง : 撩 0 โหวต
03/05/2012 [wuu] การออกเสียง : 濎 0 โหวต
03/05/2012 [wuu] การออกเสียง : 豪 0 โหวต
03/05/2012 [wuu] การออกเสียง : 晓 0 โหวต
03/05/2012 [wuu] การออกเสียง : 摜 0 โหวต
03/05/2012 [wuu] การออกเสียง : 嘗 0 โหวต