ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/05/2012 摩托車 [zh] การออกเสียง : 摩托車 0 โหวต
06/05/2012 洋芋片 [zh] การออกเสียง : 洋芋片 0 โหวต
06/05/2012 技能 [zh] การออกเสียง : 技能 0 โหวต
06/05/2012 詞彙 [zh] การออกเสียง : 詞彙 0 โหวต
06/05/2012 穷尽 [zh] การออกเสียง : 穷尽 0 โหวต
06/05/2012 电筒 [zh] การออกเสียง : 电筒 0 โหวต
06/05/2012 星体 [zh] การออกเสียง : 星体 0 โหวต
06/05/2012 山頭 [zh] การออกเสียง : 山頭 0 โหวต
06/05/2012 尼古拉耶夫州 [zh] การออกเสียง : 尼古拉耶夫州 0 โหวต
06/05/2012 开合 [zh] การออกเสียง : 开合 0 โหวต
06/05/2012 厉色 [zh] การออกเสียง : 厉色 0 โหวต
06/05/2012 难熬 [wuu] การออกเสียง : 难熬 0 โหวต
06/05/2012 高速 [wuu] การออกเสียง : 高速 0 โหวต
06/05/2012 情感 [wuu] การออกเสียง : 情感 0 โหวต
06/05/2012 人行道 [wuu] การออกเสียง : 人行道 0 โหวต
06/05/2012 毛病 [wuu] การออกเสียง : 毛病 0 โหวต
06/05/2012 温室效应 [wuu] การออกเสียง : 温室效应 0 โหวต
06/05/2012 人工智能 [wuu] การออกเสียง : 人工智能 0 โหวต
06/05/2012 居委会 [wuu] การออกเสียง : 居委会 0 โหวต
06/05/2012 操作系统 [wuu] การออกเสียง : 操作系统 0 โหวต
06/05/2012 人造语言 [wuu] การออกเสียง : 人造语言 0 โหวต
06/05/2012 充电器 [wuu] การออกเสียง : 充电器 0 โหวต
06/05/2012 操作 [wuu] การออกเสียง : 操作 0 โหวต
06/05/2012 通讯 [wuu] การออกเสียง : 通讯 0 โหวต
06/05/2012 持久 [wuu] การออกเสียง : 持久 0 โหวต
06/05/2012 全球变暖 [wuu] การออกเสียง : 全球变暖 0 โหวต
06/05/2012 智力 [wuu] การออกเสียง : 智力 0 โหวต
06/05/2012 可持续发展 [wuu] การออกเสียง : 可持续发展 0 โหวต
06/05/2012 平稳 [wuu] การออกเสียง : 平稳 0 โหวต
06/05/2012 温室气体 [wuu] การออกเสียง : 温室气体 0 โหวต