ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
07/05/2012 瑣兒 [zh] การออกเสียง : 瑣兒 โดย CSven
07/05/2012 瑣兒 [wuu] การออกเสียง : 瑣兒 โดย njim
07/05/2012 帶跑涉 [wuu] การออกเสียง : 帶跑涉 0 โหวต
07/05/2012 面子 [wuu] การออกเสียง : 面子 0 โหวต
07/05/2012 [wuu] การออกเสียง : 涉 0 โหวต
07/05/2012 [wuu] การออกเสียง : 睡 0 โหวต
07/05/2012 不乜死健 [wuu] การออกเสียง : 不乜死健 0 โหวต
01/05/2012 大懵 [wuu] การออกเสียง : 大懵 0 โหวต
01/05/2012 腦塌 [wuu] การออกเสียง : 腦塌 0 โหวต
01/05/2012 走睏罷 [wuu] การออกเสียง : 走睏罷 0 โหวต
01/05/2012 了滯 [wuu] การออกเสียง : 了滯 0 โหวต
01/05/2012 搓麻將 [wuu] การออกเสียง : 搓麻將 0 โหวต
01/05/2012 呆大 [wuu] การออกเสียง : 呆大 0 โหวต
01/05/2012 蓬頭散髮 [wuu] การออกเสียง : 蓬頭散髮 0 โหวต
01/05/2012 頭髮 [wuu] การออกเสียง : 頭髮 0 โหวต
01/05/2012 癲儂 [wuu] การออกเสียง : 癲儂 0 โหวต
01/05/2012 燈盞糕 [wuu] การออกเสียง : 燈盞糕 0 โหวต
01/05/2012 餛飩 [wuu] การออกเสียง : 餛飩 0 โหวต
01/05/2012 杞子 [wuu] การออกเสียง : 杞子 0 โหวต
01/05/2012 曉不得 [wuu] การออกเสียง : 曉不得 0 โหวต
01/05/2012 阿姹 [wuu] การออกเสียง : 阿姹 0 โหวต
01/05/2012 limota [wuu] การออกเสียง : limota 0 โหวต
01/05/2012 東甌 [wuu] การออกเสียง : 東甌 0 โหวต
01/05/2012 甌語 [wuu] การออกเสียง : 甌語 0 โหวต
01/05/2012 漢本位 [wuu] การออกเสียง : 漢本位 0 โหวต
01/05/2012 漢族 [wuu] การออกเสียง : 漢族 0 โหวต
01/05/2012 漢服 [wuu] การออกเสียง : 漢服 0 โหวต
01/05/2012 洗面 [wuu] การออกเสียง : 洗面 0 โหวต
01/05/2012 喫飯 [wuu] การออกเสียง : 喫飯 0 โหวต