ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/05/2012 意外 [wuu] การออกเสียง : 意外 0 โหวต
07/05/2012 [wuu] การออกเสียง : 接 0 โหวต
07/05/2012 帶跑涉 [wuu] การออกเสียง : 帶跑涉 0 โหวต
07/05/2012 [wuu] การออกเสียง : 睡 0 โหวต
07/05/2012 面子 [wuu] การออกเสียง : 面子 0 โหวต
07/05/2012 [wuu] การออกเสียง : 涉 0 โหวต
07/05/2012 [wuu] การออกเสียง : 睏 0 โหวต
07/05/2012 不乜死健 [wuu] การออกเสียง : 不乜死健 0 โหวต
07/05/2012 皮肤病 [wuu] การออกเสียง : 皮肤病 0 โหวต
07/05/2012 漢堡 [wuu] การออกเสียง : 漢堡 0 โหวต
07/05/2012 [wuu] การออกเสียง : 秀 0 โหวต
07/05/2012 濁化 [wuu] การออกเสียง : 濁化 0 โหวต
07/05/2012 韻母 [wuu] การออกเสียง : 韻母 0 โหวต
07/05/2012 韻尾 [wuu] การออกเสียง : 韻尾 0 โหวต
07/05/2012 希腊 [wuu] การออกเสียง : 希腊 0 โหวต
07/05/2012 雅典 [wuu] การออกเสียง : 雅典 0 โหวต
07/05/2012 发电 [wuu] การออกเสียง : 发电 0 โหวต
07/05/2012 发电厂 [wuu] การออกเสียง : 发电厂 0 โหวต
07/05/2012 灣仔區 [zh] การออกเสียง : 灣仔區 0 โหวต
07/05/2012 邦迪 [zh] การออกเสียง : 邦迪 0 โหวต
07/05/2012 聯考 [zh] การออกเสียง : 聯考 0 โหวต
07/05/2012 蘇梅州 [zh] การออกเสียง : 蘇梅州 0 โหวต
07/05/2012 貨櫃 [zh] การออกเสียง : 貨櫃 0 โหวต
07/05/2012 頓內次州 [zh] การออกเสียง : 頓內次州 0 โหวต
07/05/2012 爾諾夫策州 [zh] การออกเสียง : 爾諾夫策州 0 โหวต
07/05/2012 基洛夫格勒州 [zh] การออกเสียง : 基洛夫格勒州 0 โหวต
07/05/2012 喷嚏剂 [zh] การออกเสียง : 喷嚏剂 0 โหวต
07/05/2012 [zh] การออกเสียง : 噓 0 โหวต
07/05/2012 [zh] การออกเสียง : 囥 0 โหวต
07/05/2012 青山里 [zh] การออกเสียง : 青山里 0 โหวต