ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/05/2012 意外 [wuu] การออกเสียงคำว่า 意外 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2012 [wuu] การออกเสียงคำว่า 接 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2012 帶跑涉 [wuu] การออกเสียงคำว่า 帶跑涉 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2012 [wuu] การออกเสียงคำว่า 睡 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2012 面子 [wuu] การออกเสียงคำว่า 面子 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2012 [wuu] การออกเสียงคำว่า 涉 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2012 [wuu] การออกเสียงคำว่า 睏 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2012 不乜死健 [wuu] การออกเสียงคำว่า 不乜死健 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2012 皮肤病 [wuu] การออกเสียงคำว่า 皮肤病 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2012 漢堡 [wuu] การออกเสียงคำว่า 漢堡 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2012 [wuu] การออกเสียงคำว่า 秀 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2012 濁化 [wuu] การออกเสียงคำว่า 濁化 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2012 韻母 [wuu] การออกเสียงคำว่า 韻母 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2012 韻尾 [wuu] การออกเสียงคำว่า 韻尾 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2012 希腊 [wuu] การออกเสียงคำว่า 希腊 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2012 雅典 [wuu] การออกเสียงคำว่า 雅典 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2012 发电 [wuu] การออกเสียงคำว่า 发电 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2012 发电厂 [wuu] การออกเสียงคำว่า 发电厂 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2012 灣仔區 [zh] การออกเสียงคำว่า 灣仔區 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2012 邦迪 [zh] การออกเสียงคำว่า 邦迪 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2012 聯考 [zh] การออกเสียงคำว่า 聯考 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2012 蘇梅州 [zh] การออกเสียงคำว่า 蘇梅州 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2012 貨櫃 [zh] การออกเสียงคำว่า 貨櫃 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2012 頓內次州 [zh] การออกเสียงคำว่า 頓內次州 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2012 爾諾夫策州 [zh] การออกเสียงคำว่า 爾諾夫策州 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2012 基洛夫格勒州 [zh] การออกเสียงคำว่า 基洛夫格勒州 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2012 喷嚏剂 [zh] การออกเสียงคำว่า 喷嚏剂 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2012 [zh] การออกเสียงคำว่า 噓 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2012 [zh] การออกเสียงคำว่า 囥 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2012 青山里 [zh] การออกเสียงคำว่า 青山里 คะแนนโหวต 0 คะแนน