ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
21/12/2012 Торревьеха [ru] การออกเสียง : Торревьеха 0 โหวต