ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/12/2012 пропасть [существительное] [ru] การออกเสียง : пропасть [существительное] 0 โหวต
21/12/2012 Торревьеха [ru] การออกเสียง : Торревьеха 0 โหวต
21/12/2012 Екатеринбург [ru] การออกเสียง : Екатеринбург 2 โหวต
21/12/2012 Россия [ru] การออกเสียง : Россия 1 โหวต
21/12/2012 ёжик [ru] การออกเสียง : ёжик 0 โหวต
21/12/2012 Испания [ru] การออกเสียง : Испания -1 โหวต
21/12/2012 Валерьевна [ru] การออกเสียง : Валерьевна 0 โหวต
21/12/2012 Сара [ru] การออกเสียง : Сара 0 โหวต
21/12/2012 Анжелика [ru] การออกเสียง : Анжелика 0 โหวต
21/12/2012 Давид [ru] การออกเสียง : Давид 0 โหวต
21/12/2012 Абрам [ru] การออกเสียง : Абрам 0 โหวต
21/12/2012 Авраам [ru] การออกเสียง : Авраам 0 โหวต
21/12/2012 Аврам [ru] การออกเสียง : Аврам 0 โหวต
21/12/2012 Тереза [ru] การออกเสียง : Тереза 0 โหวต
21/12/2012 Рахиль [ru] การออกเสียง : Рахиль 0 โหวต
21/12/2012 Катерина [ru] การออกเสียง : Катерина 1 โหวต
21/12/2012 Марьяна [ru] การออกเสียง : Марьяна 1 โหวต
21/12/2012 Нинель [ru] การออกเสียง : Нинель 0 โหวต
21/12/2012 Камилла [ru] การออกเสียง : Камилла 0 โหวต
21/12/2012 Зара [ru] การออกเสียง : Зара 0 โหวต
21/12/2012 Аврора [ru] การออกเสียง : Аврора 0 โหวต
21/12/2012 Сашулька [ru] การออกเสียง : Сашулька 0 โหวต
21/12/2012 Валерочка [ru] การออกเสียง : Валерочка 0 โหวต
21/12/2012 Аврамий [ru] การออกเสียง : Аврамий 0 โหวต
21/12/2012 Кирьяк [ru] การออกเสียง : Кирьяк 0 โหวต
21/12/2012 Диана (имя) [ru] การออกเสียง : Диана (имя) 0 โหวต
21/12/2012 Мария [ru] การออกเสียง : Мария 0 โหวต
21/12/2012 Ельцин [ru] การออกเสียง : Ельцин 0 โหวต
21/12/2012 Земля [ru] การออกเสียง : Земля 1 โหวต