ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/12/2012 пропасть [существительное] [ru] การออกเสียงคำว่า пропасть [существительное] 0 โหวต
21/12/2012 Торревьеха [ru] การออกเสียงคำว่า Торревьеха 0 โหวต
21/12/2012 Екатеринбург [ru] การออกเสียงคำว่า Екатеринбург 2 โหวต
21/12/2012 Россия [ru] การออกเสียงคำว่า Россия 1 โหวต
21/12/2012 ёжик [ru] การออกเสียงคำว่า ёжик 0 โหวต
21/12/2012 Испания [ru] การออกเสียงคำว่า Испания 0 โหวต
21/12/2012 Валерьевна [ru] การออกเสียงคำว่า Валерьевна 0 โหวต
21/12/2012 Сара [ru] การออกเสียงคำว่า Сара 0 โหวต
21/12/2012 Анжелика [ru] การออกเสียงคำว่า Анжелика 0 โหวต
21/12/2012 Давид [ru] การออกเสียงคำว่า Давид 0 โหวต
21/12/2012 Абрам [ru] การออกเสียงคำว่า Абрам 0 โหวต
21/12/2012 Авраам [ru] การออกเสียงคำว่า Авраам 0 โหวต
21/12/2012 Аврам [ru] การออกเสียงคำว่า Аврам 0 โหวต
21/12/2012 Тереза [ru] การออกเสียงคำว่า Тереза 0 โหวต
21/12/2012 Рахиль [ru] การออกเสียงคำว่า Рахиль 0 โหวต
21/12/2012 Катерина [ru] การออกเสียงคำว่า Катерина 1 โหวต
21/12/2012 Марьяна [ru] การออกเสียงคำว่า Марьяна 1 โหวต
21/12/2012 Нинель [ru] การออกเสียงคำว่า Нинель 0 โหวต
21/12/2012 Камилла [ru] การออกเสียงคำว่า Камилла 0 โหวต
21/12/2012 Зара [ru] การออกเสียงคำว่า Зара 0 โหวต
21/12/2012 Аврора [ru] การออกเสียงคำว่า Аврора 0 โหวต
21/12/2012 Аза [ru] การออกเสียงคำว่า Аза 0 โหวต
21/12/2012 Сашулька [ru] การออกเสียงคำว่า Сашулька 0 โหวต
21/12/2012 Валерочка [ru] การออกเสียงคำว่า Валерочка 0 โหวต
21/12/2012 Аврамий [ru] การออกเสียงคำว่า Аврамий 0 โหวต
21/12/2012 Кирьяк [ru] การออกเสียงคำว่า Кирьяк 0 โหวต
21/12/2012 Диана (имя) [ru] การออกเสียงคำว่า Диана (имя) 0 โหวต
21/12/2012 Мария [ru] การออกเสียงคำว่า Мария 0 โหวต
21/12/2012 Ельцин [ru] การออกเสียงคำว่า Ельцин 0 โหวต
21/12/2012 Земля [ru] การออกเสียงคำว่า Земля 2 โหวต