ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
29/07/2009 agigantada [es] agigantada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/07/2009 cabezota [es] cabezota การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2009 enredadera [es] enredadera การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2009 amedrentarlo [es] amedrentarlo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2009 invierno [es] invierno การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/07/2009 roble [es] roble การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2009 rebuznaban [es] rebuznaban การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2009 rebuznos [es] rebuznos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2009 rebuznan [es] rebuznan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2009 todo [es] todo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2009 atrevido [es] atrevido การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/07/2009 alabastrino [es] alabastrino การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2009 brocal [es] brocal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2009 terribles [es] terribles การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2009 aljibe [es] aljibe การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/07/2009 cristales [es] cristales การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 contagiado [es] contagiado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 auroras [es] auroras การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 arrebolados [es] arrebolados การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 alborroso [es] alborroso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 pauta [es] pauta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 treinta [es] treinta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 vaina [es] vaina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 cuidado [pt] cuidado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 acuoso [es] acuoso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 tregua [es] tregua การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/07/2009 ciudad [es] ciudad การออกเสียง -1คะแนนโหวต
08/07/2009 viejo [es] viejo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 labio [es] labio การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/07/2009 viaje [es] viaje การออกเสียง 0คะแนนโหวต