ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/07/2009 agigantada [es] การออกเสียงคำว่า agigantada คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/07/2009 cabezota [es] การออกเสียงคำว่า cabezota คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/07/2009 enredadera [es] การออกเสียงคำว่า enredadera คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/07/2009 amedrentarlo [es] การออกเสียงคำว่า amedrentarlo คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/07/2009 invierno [es] การออกเสียงคำว่า invierno คะแนนโหวต 1 คะแนน
28/07/2009 roble [es] การออกเสียงคำว่า roble คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2009 rebuznaban [es] การออกเสียงคำว่า rebuznaban คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2009 rebuznos [es] การออกเสียงคำว่า rebuznos คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2009 rebuznan [es] การออกเสียงคำว่า rebuznan คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/07/2009 todo [es] การออกเสียงคำว่า todo คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/07/2009 atrevido [es] การออกเสียงคำว่า atrevido คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/07/2009 alabastrino [es] การออกเสียงคำว่า alabastrino คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/07/2009 brocal [es] การออกเสียงคำว่า brocal คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/07/2009 terribles [es] การออกเสียงคำว่า terribles คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/07/2009 aljibe [es] การออกเสียงคำว่า aljibe คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/07/2009 cristales [es] การออกเสียงคำว่า cristales คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 contagiado [es] การออกเสียงคำว่า contagiado คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 auroras [es] การออกเสียงคำว่า auroras คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 arrebolados [es] การออกเสียงคำว่า arrebolados คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 alborroso [es] การออกเสียงคำว่า alborroso คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 pauta [es] การออกเสียงคำว่า pauta คะแนนโหวต -1 คะแนน
08/07/2009 treinta [es] การออกเสียงคำว่า treinta คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 vaina [es] การออกเสียงคำว่า vaina คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 cuidado [pt] การออกเสียงคำว่า cuidado คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 acuoso [es] การออกเสียงคำว่า acuoso คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 tregua [es] การออกเสียงคำว่า tregua คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/07/2009 ciudad [es] การออกเสียงคำว่า ciudad คะแนนโหวต -1 คะแนน
08/07/2009 viejo [es] การออกเสียงคำว่า viejo คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 labio [es] การออกเสียงคำว่า labio คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/07/2009 viaje [es] การออกเสียงคำว่า viaje คะแนนโหวต 0 คะแนน