ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/04/2016 Zona de subduccion [es] การออกเสียง : Zona de subduccion 0 โหวต
21/04/2016 acido lactico [es] การออกเสียง : acido lactico 0 โหวต
18/03/2016 mala maniobra [es] การออกเสียง : mala maniobra 0 โหวต
18/03/2016 Cirugia de emergencia [es] การออกเสียง : Cirugia de emergencia 0 โหวต
13/03/2016 Malas calificaciones [es] การออกเสียง : Malas calificaciones 0 โหวต
13/03/2016 Velocidad máxima permitida [es] การออกเสียง : Velocidad máxima permitida 0 โหวต
13/03/2016 Estación meteorologica [es] การออกเสียง : Estación meteorologica 0 โหวต
13/03/2016 Trabajo forzoso [es] การออกเสียง : Trabajo forzoso 0 โหวต
13/03/2016 pende de un hilo [es] การออกเสียง : pende de un hilo 0 โหวต
12/03/2016 motor fuera de borda [es] การออกเสียง : motor fuera de borda 0 โหวต
04/03/2016 huelga de hambre [es] การออกเสียง : huelga de hambre 0 โหวต
04/03/2016 derechos civiles vulnerados [es] การออกเสียง : derechos civiles vulnerados 0 โหวต
01/03/2016 actriz secundaria [es] การออกเสียง : actriz secundaria 0 โหวต
27/02/2016 A palabras necias oidos sordos [es] การออกเสียง : A palabras necias oidos sordos 1 โหวต
25/02/2016 acceso correcto [es] การออกเสียง : acceso correcto 0 โหวต
25/02/2016 Rio arriba [es] การออกเสียง : Rio arriba 0 โหวต
23/02/2016 de arriba hacia abajo [es] การออกเสียง : de arriba hacia abajo 1 โหวต
16/02/2016 quiero hablar frances [es] การออกเสียง : quiero hablar frances 0 โหวต
16/02/2016 ojo por ojo, diente por diente [es] การออกเสียง : ojo por ojo, diente por diente 0 โหวต
13/02/2016 ejecución sumaria [es] การออกเสียง : ejecución sumaria 0 โหวต
13/02/2016 despedido del trabajo [es] การออกเสียง : despedido del trabajo 0 โหวต
12/02/2016 él se escurría [es] การออกเสียง : él se escurría 0 โหวต
12/02/2016 Ondas gravitacionales [es] การออกเสียง : Ondas gravitacionales 0 โหวต
12/02/2016 camión [es] การออกเสียง : camión 0 โหวต
06/02/2016 Gabriel Garcia Marquez [es] การออกเสียง : Gabriel Garcia Marquez 0 โหวต
06/02/2016 incineramos [es] การออกเสียง : incineramos 0 โหวต
03/02/2016 computadora portátil [es] การออกเสียง : computadora portátil 0 โหวต
27/01/2016 echar un ojo [es] การออกเสียง : echar un ojo 0 โหวต
27/01/2016 Lionel Messi [es] การออกเสียง : Lionel Messi -1 โหวต
26/01/2016 formulario [ia] การออกเสียง : formulario 0 โหวต