ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/10/2010 Breen [no] การออกเสียงคำว่า Breen คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/10/2010 Vegard Breen [no] การออกเสียงคำว่า Vegard Breen คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/10/2010 brei [no] การออกเสียงคำว่า brei คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/10/2010 glatt [no] การออกเสียงคำว่า glatt คะแนนโหวต 1 คะแนน
29/10/2010 røde [no] การออกเสียงคำว่า røde คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/10/2010 flott [no] การออกเสียงคำว่า flott คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/10/2010 mager [no] การออกเสียงคำว่า mager คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/10/2010 statistisk [no] การออกเสียงคำว่า statistisk คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/10/2010 barsk [no] การออกเสียงคำว่า barsk คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/10/2010 vill [no] การออกเสียงคำว่า vill คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/10/2010 beskjeden [no] การออกเสียงคำว่า beskjeden คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/10/2010 utrolig [no] การออกเสียงคำว่า utrolig คะแนนโหวต -1 คะแนน
29/10/2010 nettopp [no] การออกเสียงคำว่า nettopp คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/10/2010 tekjøkken [no] การออกเสียงคำว่า tekjøkken คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/10/2010 kjetter [no] การออกเสียงคำว่า kjetter คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/10/2010 tjære [no] การออกเสียงคำว่า tjære คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/10/2010 aass bryggeri [no] การออกเสียงคำว่า aass bryggeri คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/10/2010 frekvens [no] การออกเสียงคำว่า frekvens คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/10/2010 mage [no] การออกเสียงคำว่า mage คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2009 sæterrømme [no] การออกเสียงคำว่า sæterrømme คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2009 militær [no] การออกเสียงคำว่า militær คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/11/2009 kjærtegn [no] การออกเสียงคำว่า kjærtegn คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2009 kjærleik [no] การออกเสียงคำว่า kjærleik คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2009 Buran [no] การออกเสียงคำว่า Buran คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2009 einherjar [no] การออกเสียงคำว่า einherjar คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2009 dimmu borgir [no] การออกเสียงคำว่า dimmu borgir คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2009 Kiberg [no] การออกเสียงคำว่า Kiberg คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2009 burzum [no] การออกเสียงคำว่า burzum คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2009 Lævateinn [no] การออกเสียงคำว่า Lævateinn คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2009 takk for sist [no] การออกเสียงคำว่า takk for sist คะแนนโหวต 0 คะแนน