ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/10/2010 Breen [no] การออกเสียง : Breen 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/10/2010 Vegard Breen [no] การออกเสียง : Vegard Breen 0 โหวต
29/10/2010 brei [no] การออกเสียง : brei 0 โหวต
29/10/2010 glatt [no] การออกเสียง : glatt 1 โหวต
29/10/2010 røde [no] การออกเสียง : røde 0 โหวต
29/10/2010 flott [no] การออกเสียง : flott 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/10/2010 mager [no] การออกเสียง : mager 0 โหวต
29/10/2010 statistisk [no] การออกเสียง : statistisk 0 โหวต
29/10/2010 barsk [no] การออกเสียง : barsk 0 โหวต
29/10/2010 vill [no] การออกเสียง : vill 0 โหวต
29/10/2010 beskjeden [no] การออกเสียง : beskjeden 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/10/2010 utrolig [no] การออกเสียง : utrolig -1 โหวต
29/10/2010 nettopp [no] การออกเสียง : nettopp 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/10/2010 tekjøkken [no] การออกเสียง : tekjøkken 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/10/2010 kjetter [no] การออกเสียง : kjetter 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/10/2010 tjære [no] การออกเสียง : tjære 0 โหวต
29/10/2010 aass bryggeri [no] การออกเสียง : aass bryggeri 0 โหวต
29/10/2010 frekvens [no] การออกเสียง : frekvens 0 โหวต
29/10/2010 mage [no] การออกเสียง : mage 0 โหวต
09/11/2009 sæterrømme [no] การออกเสียง : sæterrømme 0 โหวต
09/11/2009 militær [no] การออกเสียง : militær 1 โหวต
09/11/2009 kjærtegn [no] การออกเสียง : kjærtegn 0 โหวต
09/11/2009 kjærleik [no] การออกเสียง : kjærleik 0 โหวต
09/11/2009 Buran [no] การออกเสียง : Buran 0 โหวต
09/11/2009 einherjar [no] การออกเสียง : einherjar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2009 dimmu borgir [no] การออกเสียง : dimmu borgir 0 โหวต
09/11/2009 Kiberg [no] การออกเสียง : Kiberg 0 โหวต
09/11/2009 burzum [no] การออกเสียง : burzum 0 โหวต
09/11/2009 Lævateinn [no] การออกเสียง : Lævateinn 0 โหวต
09/11/2009 takk for sist [no] การออกเสียง : takk for sist 0 โหวต