ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
29/10/2010 Breen [no] Breen การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/10/2010 Vegard Breen [no] Vegard Breen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/10/2010 brei [no] brei การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/10/2010 glatt [no] glatt การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/10/2010 røde [no] røde การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/10/2010 flott [no] flott การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/10/2010 mager [no] mager การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/10/2010 statistisk [no] statistisk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/10/2010 barsk [no] barsk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/10/2010 vill [no] vill การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/10/2010 beskjeden [no] beskjeden การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/10/2010 utrolig [no] utrolig การออกเสียง -1คะแนนโหวต
29/10/2010 nettopp [no] nettopp การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/10/2010 tekjøkken [no] tekjøkken การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/10/2010 kjetter [no] kjetter การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/10/2010 tjære [no] tjære การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/10/2010 aass bryggeri [no] aass bryggeri การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/10/2010 frekvens [no] frekvens การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/10/2010 mage [no] mage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2009 sæterrømme [no] sæterrømme การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2009 militær [no] militær การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/11/2009 kjærtegn [no] kjærtegn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2009 kjærleik [no] kjærleik การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2009 Buran [no] Buran การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2009 einherjar [no] einherjar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2009 dimmu borgir [no] dimmu borgir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2009 Kiberg [no] Kiberg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2009 burzum [no] burzum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2009 Lævateinn [no] Lævateinn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2009 takk for sist [no] takk for sist การออกเสียง 0คะแนนโหวต