ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
08/01/2013 seca [ca] seca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2013 amagrir-se [ca] amagrir-se การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2013 pertanyent [ca] pertanyent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2013 l’abat [ca] l’abat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2013 l’abadessa [ca] l’abadessa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2013 l’abadia [ca] l’abadia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2013 els rudiments [ca] els rudiments การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2013 introduint [ca] introduint การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2013 complement [ca] complement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2013 denoten [ca] denoten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2013 moviment [ca] moviment การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2013 anar al teatre [ca] anar al teatre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2013 pujar [ca] pujar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2013 acostar-se [ca] acostar-se การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2013 caure a terra [ca] caure a terra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2013 recolzar-se [ca] recolzar-se การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2013 Mans [ca] Mans การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2013 abats [ca] abats การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2013 seguidors [ca] seguidors การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2013 els pares [ca] els pares การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2013 els manaments [ca] els manaments การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2013 militant [ca] militant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2013 fidels [ca] fidels การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2013 vivents [ca] vivents การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2013 primitiva [ca] primitiva การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2013 apòstol [ca] apòstol การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2013 purgant [ca] purgant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2013 les ànimes del purgatori [ca] les ànimes del purgatori การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2013 parroquial [ca] parroquial การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2013 Llenguadoc-Rosselló [ca] Llenguadoc-Rosselló การออกเสียง 0คะแนนโหวต