ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/01/2013 seca [ca] การออกเสียงคำว่า seca คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2013 amagrir-se [ca] การออกเสียงคำว่า amagrir-se คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2013 pertanyent [ca] การออกเสียงคำว่า pertanyent คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2013 l’abat [ca] การออกเสียงคำว่า l’abat คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2013 l’abadessa [ca] การออกเสียงคำว่า l’abadessa คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2013 l’abadia [ca] การออกเสียงคำว่า l’abadia คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2013 els rudiments [ca] การออกเสียงคำว่า els rudiments คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2013 introduint [ca] การออกเสียงคำว่า introduint คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2013 complement [ca] การออกเสียงคำว่า complement คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2013 denoten [ca] การออกเสียงคำว่า denoten คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2013 moviment [ca] การออกเสียงคำว่า moviment คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2013 anar al teatre [ca] การออกเสียงคำว่า anar al teatre คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2013 pujar [ca] การออกเสียงคำว่า pujar คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2013 acostar-se [ca] การออกเสียงคำว่า acostar-se คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2013 caure a terra [ca] การออกเสียงคำว่า caure a terra คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2013 recolzar-se [ca] การออกเสียงคำว่า recolzar-se คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2013 Mans [ca] การออกเสียงคำว่า Mans คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2013 abats [ca] การออกเสียงคำว่า abats คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2013 seguidors [ca] การออกเสียงคำว่า seguidors คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2013 els pares [ca] การออกเสียงคำว่า els pares คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2013 els manaments [ca] การออกเสียงคำว่า els manaments คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2013 militant [ca] การออกเสียงคำว่า militant คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2013 fidels [ca] การออกเสียงคำว่า fidels คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2013 vivents [ca] การออกเสียงคำว่า vivents คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2013 primitiva [ca] การออกเสียงคำว่า primitiva คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2013 apòstol [ca] การออกเสียงคำว่า apòstol คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2013 purgant [ca] การออกเสียงคำว่า purgant คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2013 les ànimes del purgatori [ca] การออกเสียงคำว่า les ànimes del purgatori คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2013 parroquial [ca] การออกเสียงคำว่า parroquial คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2013 Llenguadoc-Rosselló [ca] การออกเสียงคำว่า Llenguadoc-Rosselló คะแนนโหวต 0 คะแนน